Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Franziskanerkloster / Bensheim, Niemcy

Klostergasse 5, D-64625 Bensheim
Niemcy
lub
skr. poczt.: Franziskanerkloster
Postfach 1307 D-64603 Bensheim
Niemcy
tel. +49/625-123-90, fax +49/625-161-341
e-mail: [javascript protected email address]
web: www.franziskaner-bensheim.de

Franziskanerkloster

Początki klasztoru sięgają XVII w., kiedy w czasie wojny trzydziestoletniej do Bensheim przybyli kapucyni, przyczyniając się swoją działalnością do ograniczenia rozwoju protestantyzmu.

 

Obecny kościół i klasztor zostały zbudowane w 1655 roku.

 

W czasie II wojny światowej kościół i klasztor zostały poważnie zniszczone. Po odbudowie kapucyni jeszcze do roku 1982 posiadali stuosobowy konwikt.

 

Wraz ze zmniejszaniem się liczby powołań, zaprzestali oni jednak swojej działalności i oddali obiekt pod opiekę kurii biskupiej diecezji Mainz. Diecezja pragnąc zachować życie zakonne w tym miejscu, wydzieliła część klasztorną wraz z kościołem i powierzyła go  franciszkanom z Katowic. Pozostałą część przeznaczono na cele społeczno‑charytatywne.

 

Po generalnym remoncie, który w 1984 r.nadzorował o. Idzi Tic, 1 stycznia 1985 r.placówkę przejęła nasza prowincja, a uroczyste wprowadzenie miało miejsce 24.02.1985 roku. Kanoniczne erygowanie domu zakonnego nastąpiło 23.04.1985 roku.

 

Oprócz duszpasterstwa w miejscowym kościele wspólnota podejmuje pracę duszpasterską w okolicznych parafiach, w miejscowym szpitalu oraz świadczy doraźną pomoc duszpasterską w diecezji.