Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Franziskanerkloster / Berchtesgaden, Niemcy

Franziskanerplatz 5
D-83471 Berchtesgaden
Niemcy
tel. +49/865-228-41, fax +49/865-294-8305
e-mail: [javascript protected email address]
web: www.franziskaner-berchtesgaden.de

Franziskanerkloster

Tak zwany „klasztor na łące” zamieszkiwany był od około 1400 r.przez Siostry Chórowe Zakonu św. Augustyna. Od 1480 r.przy klasztorze zaczął istnieć kościół. Siostry opuściły klasztor prawdopodobnie w I połowie XVI wieku.

 

Cudami słynąca figura Matki Bożej, kopia Madonny z katedry w Mediolanie, została wykonana około 1450 r., ale dopiero w 1668 r.umieszczono ją w dobudowanej do kościoła kaplicy maryjnej. W 1682 r.przy kościele wybudowano dużą wieżę. W 1685 r.założono przy kościele cmentarz.

 

W 1695 r.w hospicjum w Berchtesgaden zamieszkało czterech franciszkanów bawarskich, duszpasterzujących na ambonie, w konfesjonale i wśród chorych. Od 1699 r.„klasztor na łące” wraz z kościołem, podwórzem i ogrodem przeszedł w posiadanie bawarskiej prowincji franciszkanów.

 

W 1715 r.dotychczasowe hospicjum podniesiono do rangi klasztoru (prezes został gwardianem). Franciszkanie prowadzili w okolicy misje i angażowali się w zwalczanie protestantyzmu. Od 1810 r.klasztor stał się własnością księstwa bawarskiego, a w części klasztoru funkcjonowały instytucje świeckie. W klasztorze od 1818 r.przebywał też młody brat zakonny opiekujący się starszymi ojcami. Na prośbę prowincjała bawarskiego w 1835 r.do klasztoru przybyli franciszkanie tyrolscy. W 1859 r.franciszkanów tyrolskich zastąpili bawarscy (dożył tego ów brat zakonny), ale w dalszym ciągu zajmowali tylko część klasztoru. W 1941 r.franciszkanie musieli opuścić klasztor, choć pozostali w Berchtesgaden. Do klasztoru powrócili w połowie sierpnia 1945 roku. 

 

Z powodu braku powołań zdecydowano o zamknięciu placówki. W tych okolicznościach w 1987 r.do Berchtesgaden przybył o. Benedykt Niemiec z prowincji katowickiej, który podjął się przebudowy obiektu. Tylko niewielka jego część została przeznaczona na dom zakonny, a resztę powierzono miejscowemu parkowi narodowemu, który umieścił tam swoje zbiory muzealne. W uroczystość św. Franciszka w 1988 r.nastąpiło oficjalne wprowadzenie współbraci naszej prowincji do klasztoru.

 

Oprócz duszpasterstwa w miejscowym kościele wspólnota podejmuje pracę w miejscowym szpitalu oraz w duszpasterstwie parafialnym.