Bracia zaś, którzy udają [się do niewiernych niech] nie wdają się w kłótnie ani spory, lecz winni być poddanymi "wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga" (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej.

Boliwia
Boliwia

Boliwijska Prowincja św. Antoniego

Misja polskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP trwa w Boliwii nieprzerwanie od 1976 roku. Aktualnie przebywa w niej sześciu naszych współbraci:
o. Kazimierz Falkus (od 1976 roku), o. Dominik Mazur (od 1976 roku), o. Eugeniusz Kantor (od 1984 roku), o. Sykstus Gajda (od 1986 roku), o. Paschalis Jędrzejas (od 2012 roku), o. Elizeusz Czwerenko (od 2019 roku).

 

 

 

 

Praca misyjna braci z naszej prowincji w Boliwii w GALERII