Dokumenty Zakonu
NazwaMiniatura
Ku peryferiom z radością Ewangelii

Fratres et Minores in Nostra Aetate

Rzym 2015

Bracia i mniejsi ku peryferiom

Wytyczne Definitorium Generalnego do animacji Zakonu na lata 2016 i 2017

Rzym 2016