Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Fundacja Bizantyjska Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego
Fundacja Bizantyjska Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Fundacja, jako odrębna jednostka prawna została powołana dekretem ministra generalnego o. José Rodrígueza Carballo OFM 25.03.2006 roku. Jest ona zależna od naszej prowincji, a jej celem jest konsolidacja obecności zakonu w obrządku bizantyjskim. Tworzą ją klasztory tegoż obrządku na terenie Ukrainy. W  jej skład wchodzą bracia obrządku bizantyjskiego oraz bracia obrządku łacińskiego z przywilejem birytualizmu, pochodzący z różnych prowincji zakonu.

 

Zarząd Fundacji:

 

o. Jan Kanty Piechota, prezes
o. Kosma Hollek, radny
br. Marcjan Shumskyy, radny
o. Idzi Mrozek, sekretarz, ekonom

 

Kontakt:

 

Адреса монастиря:
46016, місто Тернопіль
вул. Володимира Великого 1А
тел.: +38 (0352) 28-95-55
e-mail: justikofm@ukr.net

 

 

 

 www.ofmbizant.com.ua

Klasztory / Fundacja na Ukrainie