Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Klášter Františkánů / Jabłonków, Czechy

Velebnovského 445
739 91 Jablunkov 1
Czechy
tel. +420/792 711 298
e-mail: [javascript protected email address]

Klášter Františkánů

Początek placówki sięga 1990 r., od kiedy ojcowie z naszej prowincji pełnili posługę kapelanów sióstr elżbietanek w Jabłonkowie oraz byli jednocześnie wikariuszami tamtejszej parafii diecezjalnej.

 

W 1992 r.siostry przekazały prowincji dom w mieście, który został odremontowany i przystosowany do celów domu zakonnego.

 

9.10.1994 r.metropolita ołomuniecki ks. abp Jan Graubner poświęcił dom i kaplicę domową. Kanonicznego erygowania dokonano 13.12.1994 r.(jako filia) i 28.06.1995 r.(jako dom zakonny).

 

Dekretem z 27.05.2013 r.został ponownie domem filialnym zależnym od klasztoru w Cieszynie.

 

Wspólnota podejmuje duszpasterstwo parafialne oraz prowadzi kapelanię domu opieki społecznej i sióstr elżbietanek.

Galeria zdjęć w przygotowaniu.