Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Kuria Generalna
Kuria Generalna

Curia Generale dei Frati Minori

Via Sta. Maria Mediatrice, 25

00165 Roma

Italia

 

tel.: +39 06 684919
fax: +39 06 68491416

 

http://www.ofm.org

Zarząd generalny Zakonu Braci Mniejszych

Minister generalny - o. Michael Perry OFM

 

Urodził się 07.06.1954 roku w Indianapolis (USA)
Nowicjat: 25.06.1977
Pierwsza profesja: 11.08.1978
Profesja wieczysta: 10.10.1981
Prezbiterat: 02.06.1984
Prowincja Najświętszego Serca Pana Jezusa w USA

 

_________________________________________ 

 

Wikariusz generalny - o. Julio César Bunader OFM

 

 

Urodził się 09.01.1961roku w Mendoza (Argentyna)
Nowicjat: 05.03.1984
Pierwsza profesja: 27.02.1985
Profesja wieczysta: 12.03.1988
Prezbiterat: 01.05.1992
Prowincja Wniebowzięcia NMP w Argentynie

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferencji angielskojęzycznej
o. Caoimhín Ó Laoide OFM

 

Urodził się 17.11.1961 roku w Kerry (Irlandia)
Nowicjat: 16.09.1979
Pierwsza profesja: 17.09.1980
Profesja wieczysta: 11.08.1984
Prezbiterat: 27.03.1989
Prowincja irlandzka

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferecji Latynoamerykańskiej
o. Ignacio Ceja OFM


Urodzil się 31.08.1961roku w Guadalajara (Meksyk)
Nowicjat: 14.08.1981
Pierwsza profesja: 15.08.1982
Profesja wieczysta: 10.04.1988
Prezbiterat: 06.07.1991
Prowincja Świętych Franciszka i Jakuba w Meksyku

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferecji Afrykańskiej
o. Nicodeme Kibuzehose OFM

 

Urodził się 09.10.1954roku w Rugabano (Afryka Meridionalis)
Nowicjat: 03.10.1982
Pierwsza profesja: 07.10.1984
Profesja wieczysta: 27.10.1987
Prezbiterat: 31.07.1982
Prowincja Świętego Franciszka w Afryce i Madagaskarze

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferencji UFME
br. Lóránt Orosz OFM

 

 

Urodził się 04.09.1961roku w Szentes (Węgry)
Nowicjat: 05.09.1987
Pierwsza profesja: 04.09.1988
Profesja wieczysta: 21.09.1991
Prezbiterat: 28.05.2005
Prowincja węgierska

 

_________________________________________

 


Definitor generalny
Konferencji UFME
o. Ivan Sesar OFM

 

Urodził się 07.10.1967 roku w Rujan (Bośnia-Hercegowina)
Nowicjat: 15.07.1986
Pierwsza profesja: 15.07.1988
Profesja wieczysta: 19.09.1992
Prezbiterat: 10.07.1994
Prowincja Wniebowzięcia NMP w Bośni i Hercegowinie

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
FACO
o. Lino Gregorio Redoblado OFM

 

Urodził się 25.05.1966 roku w Tacloban City Leyte (Filipiny)
Nowicjat: 07.06.1987
Pierwsza profesja: 31.05.1988
Profesja wieczysta: 23.05.1992
Prezbiterat: 22.10.1994
Prowincja Świętego Piotr na Filipinach

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferencji Latynoamerykańskiej UCLAF
o. Valmir Ramos OFM

 

Urodził się 31.05.1965 roku w Franca (Franca)
Nowicjat: 16.01.1989
Pierwsza profesja: 02.02.1990
Profesja wieczysta: 30.04.1993
Prezbiterat: 28.01.1994
Prowincja Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brazyli

 

_________________________________________

 

Definitor generalny
Konferencji UFME
o. Antonio Scabio OFM

 

Urodził się 05.04.1965 w Thiene (Włochy)
Nowicjat: 07.09.1992
Pierwsza profesja: 08.09.1993
Profesja wieczysta: 21.09.1997
Prezbiterat: 19.06.1999
Prowincja Świętego Antoniego Padewskiego we Włoszech

 

Sekretariat generalny

Głównym zadaniem sekretariatu generalnego naszego Zakonu jest komunikacja pomiędzy zarządem generalnym a poszczegonymi jednostkami Zakonu.

 

Zadaniem sekretarz generalnego jest należyta koordynacja, także odnośnie do innch urzędów, wszystkich prac w kurii generalnej (por. SG 153).

 

W sekretariacie generalnym posługują:

 

o. Aidan McGrath OFM z Prowincji irlandzkiej - sekretarz generalny
o. Stefano Lovato OFM z Prowincji Świętego Antoniego Padewskiego we Włoszech - vice sekretarz generalny
o. Akjmed Echeverry OFM z Prowincji Kolumbijskiej - vice sekretarz generalny

 

Kontakt:

 

e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 6849111
fax: +39 06 684999

Sekretariat generalny formacji i studiów

Zadaniem Sekretariatu generalnego formacji i studiów, który w swoim działaniu zależy od ministra generalnego (por. SG 75) jest:

 

1. Kierowanie całą działalnoscią formacyjną w Zakonie.
2. Popieranie i koordynowowanie formacji i studiów poprzez stosowne środki oraz inicjatywy.
3. Troszczenie się, aby zrealizowano wszystko, co władze Zakonu postanowią i polecją w sprawach formacji i studiów oraz czuwanie nad wykonaniem tych postanowień.
4. Rozwijanie sciślejszej wspólpracy i dialgu pomiędzy formatorami.

 

Odpowiedzialnymi za sekretariat są:

 

o. Cesare Vaiani OFM z Prowincji Świetego Karola we Włoszech - sekretarz generalny formacji i studiów
e-mail: [javascript protected email address]
tel.: +39 06 68491384

 

o. Siniša Balajić OFM z Prowincji Najświętszego Odkupiciela w Chorwacji - wice sekretarz generalny formacji i studiów

tel.: +39 06 68491234
fax: +39 06 68491385 

 

 

[javascript protected email address]

 

Sekretariat generalny ds. misji i ewangelizacji

Sekretariat generalny ds. misji i ewangelizacji wspiera ministra generalnego wraz z jego definitorium w ożywianiu, troszceniu się i weryfikacji działności ewangelizacyjnej Zakonu (por. SG 47).

 

Odpowiedzialni:

 

o. Luis Gallardo Loja OFM z Prowincji Świętego Franciszka Quito w Ekwadorze - animator generalny ds.misji
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491201

 

o. Russel Murray OFM z Prowincji Najświętszego Imienia Jezus w USA - animator generalny ds. ewangelizacji
e-mail: [javascript protected email address]tel. +39 06 68491232

Biuro generalne ds. sprawiedliwości i pokoju oraz nienaruszalności stworzenia

Podstawowym zadaniem biura generalnego ds. sprawiedliwości i pokoju oraz nienaruszalności stworzenia jest (por. SG, 42):

 

1. Troska, aby sprawiedliwość i pokój oraz nienaruszalność stworzenia stały się częścią życia i służby Zakonu.
2. Kształcenie braci w sprawach dotyczących SPNS.

 

Sekretariat tworzą:

 

o. Jaime Campos OFM z Prowincji Najświętszej Trójcy w Chile
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491218

 

o. Carlos Torrez OFM z Prowincji Naszej Pani z Guadalupe w Panamie
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491218
fax.: +39 06 68491266

 

o. Fabio L’Amour OFM z Prowincji Krzyża Świętego w Brazylii
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491218
fax: +39 06 68491266

 

 

Postulatura generalna

Postulatura generalna ma za zadanie rozeznać, przedstawić i poprowadzić przy kuriach diecezjalnych i przy Stolicy Świętej procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne, w szczególności braci z naszego Zakonu.

 

Odpowiedzialni:

 

o. Giovangiuseppe Califano OFM z Prowincji Świętego Franciszka z Asyżu we Włoszech - postulator generalny
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491336

 

o. Francesco Antonelli OFM z Prowincji Stygmatów Świętego Franciszka we Włoszech - vice postulator generalny
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491224


o. Luis Martin Rodriguez OFM z Prowincji Świętych Piotra i Pawła w Meksyku - vice postulator generalny
e-mial: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491360
fax: +39 06 68491386

Biuro ds. komunikacji

Biuro ds. komunikacji zajmuje się oficjalną stroną internetową naszego Zakonu, redakcją Acta Ordinis i Fraternitas. Ponadto służy pomocą wszystkim innym biurom w kurii generalnej, w sprawach dotycząch redakcji tekstów, grafiki, audio i video.

 

Odpowiedzialni:

 

o. Alvin Te OFM z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w USA
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491339

 

o. Luigi Perugini OFM z Prowincji Świętego Jakuba z Marchi we Włoszech - Acta Ordinis
e-mail: [javascript protected email address]tel. +39 06 68491366

 

 

Archiwum generalne

Odpowiedzilanym za archiwum generalne naszego Zakonu jest:

 

o. Priamo Etzi OFM z Prowincji S. Mariae Gratiarum Cust. we Włoszech
e-mail: [javascript protected email address]tel.: +39 06 68491425

 

Zobacz Regulamin korzystania z archiwum (po włosku) - Archiwum generalne - regulamin

OFS i Młodzież Franciszkańska

Asystentem generalnym naszego Zakonu dla FZŚ i Młodzieży Franciszkańskiej jest:

 

o. José Antônio Cruz Duarte OFM z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii
e-mail: secfran@ofm.org
tel.: +39 06 68491314

Tłumacze

o. Oscar Guadalupe Villalóbos A. OFM z Prowincji Świętych Franciszka i Jakuba w Meksyku - Hiszpański - koordynator
o. Florian Mair OFM z Prowincji Świętego Leopolda w Austrii/Włoszech - Niemiecki
o. Philippe Schillings OFM z Prowincji Trzech Towarzyszy w Belgii -  Francuski
o. Francesco Rizzi OFM z Prowincji Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Włoszech - Włoski

Numery telefonów i adresy e-mail

Minister generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 6849120
fax: +39 06 632247

 

Vicarius generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491208
fax: +39 06 6380292

 

Secretarius generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491206
fax: +39 06 6380292

 

Secretariatus generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491228
fax: +39 06 6380292

 

Oeconomus generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491202
fax: +39 06 68491419

 

Secretariatus Format. et Stud. ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491234
fax: +39 06 68491385

 

Procurator generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491230
fax: +39 06 68491229

 

Postulatio generalis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491337
fax: +39 06 68491386

 

Evangelizatio ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491232
fax: +39 06 68491266

 

Missio ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491201
fax: +39 06 68491266

 

Communicatio ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491339
fax: +39 06 68491364

 

Protocol – Protocollo – Protocolo ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491382
fax: +39 06 68491292

 

OFS – GIFRA ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491314
fax: +39 06 6380292

 

Pro Monialibus ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491345
fax: +39 06 68491294

 

Guardian – Guardiano – Guardián ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491209
fax: +39 06 6380292

 

Computer – Ordenadores ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491349
fax: +39 06 68491369

 

Iustitia et Pax ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491218
fax: +39 06 68491266

 

Development – Sviluppo – Desarrollo ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491390
fax: +39 06 6380292

 

OCIF ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491345
fax: +39 06 68491294

 

Acta Ordinis ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491366
fax: +39 06 68491364

 

Archive – Archivio – Archivo ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491425
fax: +39 06 6380292

 

Ufficio giuridico ([javascript protected email address])
tel.: +39 06 68491206
fax: +39 06 6380292