Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)
Niedziela Męki Pańskiej (Palmowa)
Data: 2017-04-07

Słowa Ewangelii na Niedzielę Palmową tutaj

 

Medytacja

 

„…Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę…”

 

Niedziela Palmowa, a właściwie Niedziela Męki Pańskiej, to wejście w najważniejszy tydzień w ciągu roku. Proroctwo Izajasza o Słudze Pańskim oraz hymn Apostoła o uniżeniu Chrystusa Sługi prowadzą do nas opisu Jego męki, który – zgodnie ze zwyczajem – w ten dzień czytamy z podziałem na role. W tym roku czytamy opis z Ewangelii Mateusza. To bardzo długi fragment, całe dwa rozdziały (Mt 26,1-27,66). To taka dawka Słowa, że trudno ją ‘przejeść’ i ‘strawić’ na raz, w całości. Każdy słucha tego opisu po swojemu, ze swoją wrażliwością. Każdy zwróci uwagę na coś innego, każdego dotknie i uderzy zupełnie inny moment. Wiele sytuacji, wiele szczegółów, każdy wyciąga to, co chce. Warto wziąć tę Ewangelię ze sobą do domu…

 

 Wszyscy synoptycy odnotowali, że Jezus polecił swoim uczniom przygotować paschalną kolację. Ale tylko Mateusz przy tej okazji zapisuje Jego słowa: „…moja chwila jest bliska; u Ciebie chcę uczynić Paschę…”. Można by przetłumaczyć je mocniej: u Ciebie czynię Paschę. A nawet: dla Ciebie, albo: w Tobie. I uczniowie, których za chwilę nazwie swoimi przyjaciółmi, spełniają tę prośbę.

 

To jest piękne wyznanie. Gorące pragnienie bycia razem z tymi, których się kocha. Do końca. Jest coś fascynującego w postawie Jezusa w te ostatnie dni. Widział, że wrogów mu przybywa. Zdawał sobie sprawę, że pętla się zaciska. Może nawet przeczuwał rychłą zdradę. Na pewno tego, co miało przyjść, bardzo się bał. Można jednak odnieść wrażenie, że na przekór temu wszystkiemu ‘coś’ pcha Go do Jerozolimy, choć przecież dobrze wie, po co tam idzie. On już wie, jaki będzie finał. A mimo to idzie, by spożyć Paschę u swego przyjaciela. Pragnie wypełnić wszystko do końca.

 

On chce uczynić znowu to samo. Znowu chce spożywać Paschę ze swymi przyjaciółmi. Chce to zrobić u każdego z nich. Chce być blisko. Znowu chce za nas stać się naszym grzechem. Przejść przez krzyż, przejść ze śmierci do życia. Znowu! Jego pragnienie jest wielkie. On to zrobi! Znowu w te dni, dziś!

 

o. Dydak K. Rycyk OFM