Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Juda Stanisław Bojanowski

o. Juda Stanisław Bojanowski
Urodzony:
1958-01-11
Data śmierci:
2016-05-27
Miejsce urodzenia:

Brzeg
woj. opolskie, archidiec. wrocławska

Nowicjat:
1987-08-29
Pierwsza profesja:
1988-08-28
Profesja wieczysta:
1993-02-02
Prezbiterat:
1994-05-12

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 142

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 144
Funkcje:
   
Zmarł w Bytomiu, żył 58 lat, w zakonie 28 lat, pochowany w Panewnikach.

Urodził się 11 stycznia 1958 r.w Brzegu z rodziców Jana Bojanowskiego i Zofii z domu Cyranowska. Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczej.

Ochrzczony został 27.01.1958 r.w kościele parafialnym Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzegu i tam był bierzmowany w 1974 roku – przybrał sobie imię Janusz.

W latach 1965 - 1973 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Brzegu, a następnie przez 3 lata kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Po jej ukończeniu w 1976 roku podjął pracę w fabryce jako ślusarz. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczęszczał pilnie na naukę religii, a po ukończeniu nauki brał udział w spotkaniach młodzieży pracującej w swojej parafii św. Mikołaja w Brzegu. Pracę w fabryce przerwało powołanie do wojska - w latach 1978-1980 odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową, po czym powrócił do pracy w fabryce. Chcąc zdobyć średnie wykształcenie rozpoczął 1984 roku naukę w Technikum Mechanicznym dla Pracujących w Brzegu i tam zdał maturę w 1987 roku uzyskując tytuł: technik mechanik.

Jego decyzja o udziale w rekolekcjach zamkniętych dla młodzieży, dwukrotnym pieszym pielgrzymowaniu z  pielgrzymką Wrocławską na Jasną Górę, a także podjęcie nauki w Technikum wskazują, że myślał o poświęceniu się służbie Bożej.

Dnia 13 lipca 1987 roku zgłosił się z prośbą o przyjęcie go do franciszkańskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP w charakterze aspiranta do kapłaństwa. Został przyjęty i skierowany od 3 sierpnia do postulatu w Kobylinie. Jeszcze tego samego miesiąca, dnia 29 sierpnia, wikariusz prowincjalny o. Hipolit Lipiński przyjął go w Kobylinie do nowicjatu – otrzymał wtedy imię Juda oraz habit franciszkański. Nowicjat odbył w Osiecznej i tam 28 sierpnia 1988 roku złożył, na ręce ministra prowincjalnego o. Joachima Mazurka pierwszą profesję.

Po nowicjacie podjął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne we franciszkańskim WSD w Panewnikach, które ukończył w 1994 roku. Minister prowincjalny o. Damian Szojda, w kaplicy klasztoru w Panewnikach, wprowadził go 14.03.1991 r.w posługę lektora, a 19.03.1992 r.w posługę akolity oraz w bazylice panewnickiej przyjął od niego profesję uroczystą dnia 2 lutego 1993 roku. Także w bazylice w Panewnikach otrzymał 6 maja 1993 roku święcenia diakonatu, których udzielił mu ks. bp Gerard Bernacki oraz 12 maja 1994 roku z rąk ks. abpa Damiana Zimonia święcenia prezbiteratu.

Po święceniach prezbiteratu został o. Juda przeznaczony do duszpasterstwa chorych. Pozostał w klasztorze w Panewnikach przejmując posługę kapelana w centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie Po trzech latach został w 1997 roku kapelanem Szpitala Kolejowego w Katowicach-Ligocie i spełniał tę posługę do roku 2001.

W 2001 roku, na mocy zakonnego posłuszeństwa (obediencja z 18 VII 2001), przeniósł się do Rybnika-Zamysłowa w charakterze wikariusza domu i wikariusza tamtejszej parafii, a po roku do Opola jako stacjonariusz i asystent wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Od roku 2005 do 2007 przebywał w domu zakonnym w Kokotku, gdzie był współpracownikiem proboszcza.

Rok 2007 to powrót o. Judy do duszpasterstwa chorych. Przeniósł się wtedy do klasztoru w Bytomiu (obediencja z 16 VII 2007) i objął posługiwanie jako kapelan w Zakładzie Opieki Leczniczej w Bytomiu. Od 2009 do 2010 był dyskretem tego klasztoru, a od 2013 także bibliotekarzem. Klasztor w Bytomiu okazał się ostatnim miejscem jego ziemskiego przebywania. Zmarł w nocy 27 maja 2016 roku w swojej celi zakonnej.

O. Juda Stanisław Bojanowski przeżył 58 lat, w zakonie 28, w kapłaństwie 22.