Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

br. Paschazjusz Janusz Tarabura

br. Paschazjusz Janusz Tarabura
Urodzony:
1971-03-22
Data śmierci:
2015-08-12
Miejsce urodzenia:

Ruda Śl.
woj. śląskie, archidiec. katowicka

Nowicjat:
1993-08-28
Pierwsza profesja:
1994-08-27
Profesja wieczysta:
1999-02-04

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 142

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web1/domains/prowincja.panewniki.pl/public_html/modules/right_content_osoba.php on line 144
Zmarł w Rybniku, żył 44 lata, w zakonie 22 lata, pochowany w Panewnikach.

Brat Paschazjusz Janusz Tarabura urodził się 22.03.1971 roku w Rudzie Śląskiej-Goduli z rodziców Alojzego Tarabury i Elżbiety z d. Malka.

 

Mając siedem lat rozpoczął w 1978 roku naukę w Szkole Podstawowej nr 22 w Nowym Bytomiu, którą ukończył w roku 1986. Naukę kontynuował w trzyletniej Zasadniczej Szkole Górniczej przy kopalni „Halemba”. Po jej ukończeniu pracował przez 7 lat w tejże kopalni i równocześnie w latach 1990-1993 zdobywał średnie wykształcenie w Technikum Górniczym w Bytomiu-Szombierkach.

 

Idąc za głosem powołania zakonnego i chcąc swe życie zrealizować w duchu św. Franciszka z Asyżu, zgłosił się w lutym 1993 roku do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce jako aspirant do kapłaństwa. Został przyjęty i po zdaniu matury rozpoczął 15.06.1993 roku postulat w klasztorze w Chorzowie-Klimzowcu. Tam, 28.08.1993 roku został przyjęty do nowicjatu przez ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdę – otrzymał habit zakonny i imię zakonne Paschazjusz.

 

Nowicjat odbył w klasztorze w Miejskiej Górce, gdzie 27.08.1994 roku o. prowincjał Damian Szojda przyjął od niego profesję czasową.

 

Po nowicjacie, zgodnie ze swoim pragnieniem podjął studia filozoficzno-teologiczne w Franciszkańskim Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. Studiował do grudnia 1998. Dnia 04.02.1998 roku w kaplicy domowej klasztoru panewnickiego o. prowincjał Damian Szojda wprowadził go w posługę lektora.

 

W grudniu 1998 roku zrezygnował ze studiów i jako brat zakonny skierowany został do klasztoru w Bohuminie, skąd po czteromiesięcznym pobycie udał się w charakterze zakrystiana i furtiana do Starych Panewnik, a następnie w sierpniu 2000 roku jako zakrystian i furtian do klasztoru w Opolu.

 

W międzyczasie złożył 04.02.1999 roku w kaplicy panewnickiego klasztoru na ręce ministra prowincjalnego o. Józefa Czury profesję uroczystą. Podczas pobytu w Opolu, tamtejszy biskup ustanowił go nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej.

 

Po Kapitule Prowincjalnej w 2001 roku został przydzielony do wspólnoty klasztoru w Rybniku, gdzie przebywał przez 6 lat pełniąc posługę najpierw zakrystiana, a od 2004 roku furtiana. Został także wybrany w 2001 roku dyskretem tego klasztoru.

 

W roku 2007 przeniósł się do Rybnika-Zamysłowa, by zająć się gospodarstwem domowym, ogrodem i kancelarią parafialną. Jak się okazało był to ostatni klasztor w którym przebywał. Zmarł 12 sierpnia 2015 roku w Rybniku, krótko po przewiezieniu do szpitala.

 

Brat Paschazjusz Janusz Tarabura przeżył 44 lata, w Zakonie 21.

 

Pogrzeb odbył się w bazylice w Katowicach-Panewnikach, w czwartek 20 sierpnia o godz. 10.00. Obrzędom przewodniczył minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik, a mowę pogrzebową wygłosił o. Hadrian Beck. Br. Paschazjusz został pogrzebany na cmentarzu panewnickim w Katowicach-Ligocie.