Rok Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Katowickiej – 2015 r.
Data: 2015-07-04

Zestawienie wydarzeń związanych z obchodami Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Katowickiej.

 

  • Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Piekarskiej po wszystkich klasztorach żeńskich i męskich rozpoczęła się w Archidiecezji Katowickiej wraz z otwarciem Roku Życia Konsekrowanego. Nawiedzenie, które przeżywają w swoich domach osoby konsekrowane służy refleksji nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie, jest czasem mobilizacji duchowej, który może pomóc w wewnętrznym odrodzeniu. Maryja będąca wzorem oddania się Bogu bez reszty – ma stać się gospodynią naszych zakonnych domów. Ta szczególna obecność Maryi z pewnością przyczyni się do jeszcze większej integracji wszystkich wspólnot życia konsekrowanego na Śląsku i stanie się okresem wzmożonej, ufnej modlitwy w intencji wszystkich osób Bogu poświęconych, za Kościół, zwłaszcza lokalny na Śląsku, za Ojca św., biskupów, kapłanów, o nowe powołania do służby Bożej. Również zbliżająca się 1050 rocznica chrztu Polski oraz 90- lecie istnienia diecezji katowickiej będzie przedmiotem naszej duchowej troski, wyrażonej w modlitwie o którą tak bardzo prosi nasz Arcypasterz – Wiktor Skworc. W każdej wspólnocie, podczas peregrynacji jest sprawowana Msza św. w tych intencjach. To nasz wspólny – duchowy dar dla Kościoła w Roku Życia Konsekrowanego. Śląski symbol peregrynacji zostanie zamieszczony docelowo w nowo powstającym Domu Pielgrzyma w Piekarach Śląskich.

 

  • Czwartkowe audycje-wywiady w Archidiecezjalnym Radiu eM są drugą podjętą inicjatywą, gdzie każde Zgromadzenie zakonne, ma możliwość zaprezentowania i przybliżenia diecezjanom historii i powstania swych Zgromadzeń, ich Założycieli, charyzmat Instytutów, przestrzenie służby i podejmowane aktywności. Na terenie Archidiecezji Katowickiej mamy 20 Zgromadzeń żeńskich, 11 Zgromadzeń męskich oraz Instytuty Świeckie. Liczba osób konsekrowanych we wspólnotach żeńskich wynosi 723, we wspólnotach męskich 161, oraz 80 osób w Instytutach świeckich. Są też dziewice konsekrowane.

 

  • Adoracja przy żłóbku dla osób konsekrowanych z naszej Archidiecezji odbyła się dn.10.01. w Katowicach-Panewnikach. Bazylika OO. Franciszkanów w tym dniu była wypełniona licznie przybyłymi osobami, gdzie liturgii przewodniczył nowo mianowany Ks. Biskup – Marek Szkudło. Konferencję na tą okoliczność wygłosił O. dr hab. Marian Zawda OCD. Chór międzyzakonny złożony z sióstr i braci znacznie uświetnił liturgię. Przedłużeniem wspólnego świętowania było radosne spotkanie przy stole w bardzo obszernym i gościnnym refektarzu Braci Mniejszych.

 

  • 02.02. – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego zgromadził w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach licznie przybyłych przedstawicieli wspólnot życia konsekrowanego. Wspominając własne ofiarowanie się Bogu, serdeczną modlitwą były ogarniane wszystkie osoby konsekrowane. Na uroczystość przybyli wszyscy biskupi Archidiecezji, natomiast konferencję – „ Wyzwania Roku Życia Konsekrowanego” – wygłosił O. dr Waldemar Barszcz TOR z Tarnowa /były członek Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego w Watykanie. Istotny punkt programu stanowiła celebracja Eucharystii wraz z odnowieniem ślubów i przyrzeczeń, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Był także czas na wspólną Adorację N.S. Liturgia była ubogacona pięknym śpiewem w wykonaniu Chóru Międzyzakonnego. Po Mszy św. Ks. Arcybiskup zaprosił wszystkich uczestników spotkania na spotkanie bratersko-siostrzane oraz ciepły posiłek do Seminarium Diecezjalnego.

 


  • Niedziela Dobrego Pasterza – 26.04. Z okazji Roku Życia Konsekrowanego, niedziela ta była w Archidiecezji dniem szczególnej modlitwy i zaangażowania osób konsekrowanych. Przedstawiciele wszystkich wspólnot, zwłaszcza żeńskich, byli obecni w pięciu bazylikach naszej Archidiecezji /Pszów, Rybnik, Piekary Śląskie, Mikołów, Panewniki/, na tzw. ”niedzieli powołaniowej”, modląc się z wiernymi o dar nowych powołań do służby Bożej.

 

  • Dzień Skupienia oraz Grill dla osób Konsekrowanych odbył się 13.06. w Mikołowie. Do Bazyliki św. Wojciecha przybyło w tym dniu prawie sto osób z różnych Wspólnot, z terenu Archidiecezji. Na początek O. Syrach Janicki OFM wygłosił konferencję do zgromadzonych a następnie miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu. Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył Ks. Dziekan dr Mirosław Godziek. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania został przygotowany grill dla wszystkich uczestników spotkania w ogrodzie obok Probostwa, nastąpiło dalsze radosne spotkanie w auli.

 

  • Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, dnia 16.08.

 

  • SESJA FORMACYJNA DLA OSÓB KONSEKROWANYCH

 

Temat: – „Zdrowa duchowość działania” odbędzie się w dniach 11-13 września 2015r. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, ul. Wita Stwosza 17.

 

Prowadzi: O. Tadeusz HAJDUK SJ

 

Sam Jezus dał nam doskonały przykład, jak można komunię z Ojcem połączyć z życiem niezwykle aktywnym. Jeśli brakuje nieustannego dążenia do takiej jedności, w każdej chwili grozi niebezpieczeństwo wewnętrznego załamania, zagubienia i zniechęcenia. Ścisła jedność między kontemplacją i działaniem pozwoli nam dzisiaj – tak jak w przeszłości – podjąć nawet najtrudniejszą misję. [VC 74]

 

Warto zarezerwować czas na te szczególne dni i czynić refleksję nad „zdrowym działaniem” w naszym życiu konsekrowanym. Posiłki na miejscu, uczestnictwo z noclegami w Seminarium oraz w formie dochodzącej. Rozpoczęcie o godz. 17.00, zakończenie o godz. 12.00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zgłoszenia do 5 września.

 

Informacje, zapisy i kontakt: S. Alberta Gdaczyńska CSSE – referentka zakonna
tel. 692 434 039 lub: alberta@onet.eu

 

– Ks. Bp. Adam Wodarczyk
– O. Syrach Janicki OFM – referent ds. życia konsekrowanego
– S. Alberta Gdaczyńska – referentka ds. życia konsekrowanego