Wdzięczni za powołanie
Wdzięczni za powołanie
Data: 2015-08-18

Kapituła Prowincjalna (2013), głosem zebranych braci, na bazie pozytywnych doświadczeń z Kapituły Namiotów przeżywanej w 2008 roku, zasugerowała, aby nowy zarząd prowincji, zorganizował kolejne spotkanie braci, którego idea sięga osoby i czasów świętego Franciszka z Asyżu  (Zbiór Asyski, 18).

 

Stąd, w dniach 20-21 maja 2015 r.w klasztorze w Katowicach-Panewnikach odbyła się II KAPITUŁA NAMIOTÓW NASZEJ PROWINCJI.

 

Wybór 2015 roku był jednoznacznie związany ze 160. rocznicą istnienia Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce.

 

Do powyższych faktów, motywujących do organizacji Kapituły właśnie teraz, dołączył się i ten, iż dzięki decyzji papieża Franciszka przeżywamy w Kościele Rok Życia Konsekrowanego.

 

Zaproponowane hasło Kapituły - WDZIĘCZNI ZA POWOŁANIE - zaprasiło, aby każdy z jej uczestników wyraził osobiste, wspólnotowe i prowincjalne dziękczynienie za fakt powołania do życia konsekrowanego w Zakonie Braci Mniejszych, w Prowincji, której patronuje Najświętsza Maryja Panna.

 

Wybór miejsca Kapituły był oczywisty i wynikał z prostego faktu, iż pośród klasztorów Prowincji, tylko ten w Katowicach-Panewnikach dysponuje niezbędnym zapleczem logistycznym i personalnym. Termin został wybrany pod kątem możliwości uczestnictwa w Kapitule jak największej ilości braci.

 

Zaproponowany program Kapituły wynikał z celu, którym było braterskie spotkanie połączone ze wspomnianą już wdzięcznością za powołanie franciszkańskie. Ponadto, przygotowany program, pozwalał na nazwanie tego wszystkiego co w historii i teraźniejszości Prowincji jest godne uwagi i tym samym domaga się naszej wdzięczności.

 

W środę, w pierwszy dzień Kapituły (20 maja br.), po kawie pod symbolicznym namiotem, o godz. 9.30, 149 braci Prowincji zebrało się w auli św. Franciszka w Domu Parafialnym. Głos zabrał minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM – przywitał zebranych braci, przypomniał idee przewodnie spotkania, podkreślił fakt, że zgromadzili się bracia posługujący tak w Polsce, jak i poza granicami naszej Ojczyzny.

 

Miłą niespodzianką okazały się pozdrowienia, w postaci przesłanych filmów, od braci uczestniczących w Kapitule Generalnej naszego Zakonu w Porcjunkuli - o. Dymitra Żeglina, wikariusza prowincji oraz o. Sergiusza Bałdygi, wice sekretarza Kapituły Generalnej, a także od o. Rolanda Jabłońskiego, misjonarza w Hong Kongu.

 

Po wspomnianych pozdrowieniach o. Syrach Janicki, prowincjalny moderator formacji ciągłej, zaprosił zebranych braci do podróży w przeszłość, którą zatytułował: A jak to wtedy było? – migawki z przeszłości Prowincji. Podróż ta, słowno-muzyczna i multimedialna, ukazała bogatą historię naszej Prowincji.

 

Kluczowym momentem Kapituły była uroczysta Msza Święta dziękczynna za 160 lat istnienia naszej Prowincji, ubogacona dziękczynieniem wszystkich braci, którzy w tym roku świętowali różnorodne jubileusze. O godz. 12.00 uczestnicy Kapituły zgromadzili się w panewnickiej bazylice - Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Antonin Brząkalik. W homilii ojciec prowincjał dziękował Bogu, między innymi za gotowość braci do głoszenia Chrystusa na całym świecie. We Mszy świętej uczestniczyło 167 braci, w tym 99 braci kapłanów.

 

Po Mszy świętej był czas na wspólne zdjęcie, obiad oraz kawę.

 

O godz. 15.00 bracia zebrali się w kaplicy klasztornej pw. św. Bonawentury, gdzie pamiętając o zmarłych współbraciach, pomodlili się za nich odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 

Następnie, uczestnicy Kapituły, podzieleni uprzednio na dziewięć grup o charakterze międzypokoleniowym, dzielili się motywami wdzięczności – najpierw w odniesieniu do własnej osoby, następnie w kontekście wspólnoty w której aktualnie żyją oraz mając na myśli całą naszą Prowincję.

 

Po półgodzinnej przerwie, o godz. 17.00, miało miejsce podsumowanie spotkania w grupach. Wielość motywów wdzięczności wskazuje jednoznacznie na osobistą i wspólnotową świadomość łaski powołania realizującą się w życiu braterskim, w służbie Bogu i człowiekowi.

 

O godz. 18.30 bracia zebrali się ponownie w kaplicy klasztornej, tym razem na nieszporach, podczas których o. Antonin wręczył każdemu z braci dwa prezenty. Pierwszy, to cingulum przypominające nasze trzy śluby zakonne - jest ono miłą pamiątką tegorocznej Kapituły, ale przede wszystkim jest zachętą do wiernego kroczenia śladami świętego Franciszka. Drugi prezent, to Katalog, wydany z okazji 160-lecia powstania naszej Prowincji – informacje w nim zawarte ukazują przebogatą historię i teraźniejszość naszej prowincjalnej wspólnoty. W dalszej przyszłości, ten sam Katalog, będzie nieocenionym żródłem wielu kwerend naukowych.

 

Pierwszy dzień zakończył się kolacjo-rekreacją pod namiotem, w której uczestniczyło 134 braci.

 

W czwartek (21 maja br.), w drugi dzień Kapituły, o godz. 9.00, 93 braci zebrało się w auli św. Franciszka na sesji naukowej dotyczącej obecności i posługi braci Prowincji poza granicami Polski. Moderatorem był o. Witosław J. Sztyk, rektor WSD naszej Prowincji. Wysłuchano trzy referaty: (1) Fundacja Środkowoafrykańska jako wkład Prowincji Wniebowzięcia NMP do Projektu Afrykańskiego (o. Ezdrasz Biesok); (2)Posługa braci Wniebowzięcia NMP w krajach Europy Zachodniej – przyczynek do tematu (o. Józef Czura); Geneza i rozwój Fundacji na Ukrainie i Fundacji na Białorusi (o. Ezdrasz Biesok).Po każdej prelekcji, bracia posługujący za granicą naszej Ojczyzny podzielili się osobistymi spostrzeżeniami i dopowiedzeniami. Każdy z nich potwierdził zaangażowanie braci w realizacji powierzonej im misji. Pośród zgromadzonych i zabierających głos byli także: z dalekiej Tanzanii - o. Placyd Górka oraz Nikozji - o. Zacheusz Dulniok.

 

Następnie o godz. 12.00 uczestnicy Kapituły (116) zebrali się na Mszy świętej w kaplicy klasztornej, której przewodniczył o. Mirosław Góra, neoprezbiter. Koncelebrowało 68 kapłanów, w tym czterej inni neoprezbiterzy, pośród których słowo Boże wygłosił o. Izajasz Drzeniek przypominając, iż życie braterskie opiera się na obecności w kaplicy, w refektarzu i w salce rekreacyjnej.

 

Po Mszy św. przyszedł czas na obiad i wspólną kawę pod namiotem.

 

O godz. 15.30, w sali sportowej GKS URANIA w Rudzie Śląskiej rozpoczął się mecz piłkarski pomiędzy starszymimłodszymi współbraćmi Prowincji; wynik to wygranamłodszych7 do 0.

 

W tym miejscu należy wspomnieć o wyniku turnieju tenisa stołowego, który został rozegrany zarówno w pierwszym, jak i drugim dniu Kapituły. Na podium stanęli: 1. o. Daniel Waszek; 2. o. Melchizedek Olejok; 3. o. Florentyn Muszyński.

 

Także pod koniec tego dnia Kapituły były wspólne nieszpory w kaplicy oraz kolacjo-rekreacja, tym razem w refektarzu klasztornym, w których uczestniczyło 95 braci.

 

W sumie w II Kapitule Namiotów naszej Prowincji uczestniczyło 183 braci (124 kapłanów, 6 diakonów, 24 braci nie kapłanów, 17 profesów czasowych, 7 nowicjuszy, 5 postulantów).

 

Bogu niech będą dzięki!!!