Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

Dochowane przyrzeczenie
Data: 2021-12-20

Klasztor w Osiecznej, jeden z najbardziej znaczących niegdyś klasztorów  w prowincji, po zaborczych kasatach wrócił w jej posiadanie dzięki wytrwałości i poświęceniu o. Nila Gierszewskiego, który niejako w testamencie po ostatnim komisarzu starej prowincji, otrzymał polecenie aby go pilnować i gdy tylko będzie to możliwe, zwrócić zakonowi.

Klostergasse 4
Data: 2021-12-20

Klostergasse 4 – dosłownie tylko tyle informacji zachowało się w archiwum prowincji o bracie Kapistranie Olesiu, wieloletnim kucharzu zakonnym. Klostergasse to niemiecka nazwa ulicy Reformackiej w Krakowie, zapisana na Kennkarcie brata, który tam spędził cały czas wojny i okupacji. Reszty informacji na jego temat trzeba się mozolnie doszukiwać.

Zakonny caementarius
Data: 2021-12-20

Jedną z najbardziej zasłużonych osób dla klasztoru w Rybniku jest brat Korneliusz Wiesiołek, który jako murarz własnoręcznie go wznosił. Zawód murarza wykonywał zresztą przez całe życie i we wszystkich klasztorach, w których przebywał, zostawił swój trwały ślad.

Ryszardzie, Sequere me!
Data: 2021-12-20

Tragiczne zdarzenie z 1939 r. zakończyło nagle życie dwóch braci naszej prowincji. Śmierć przez zaczadzenie w klasztorze na Goruszkach poniósł wtedy młody kleryk, student filozofii, brat Emanuel Warzecha.

Wyblakła fotografia
Data: 2021-12-20

O wielu braciach, którzy zmarli w młodym wieku posiadamy zaledwie szczątkowe informacje.  Czasem zachowała się jedynie wyblakła fotografia. Jakichkolwiek informacji najczęściej musimy szukać w różnych miejscach, gdzie wspomniano o nich mimochodem i bardzo zdawkowo.  Jednym z nich jest brat Atanazy Kroplewski, klasztorny kucharz.

Śmierć pod gruzami Warszawy
Data: 2021-11-23

Jednym z kilku braci, których miejsca pochówku nie znamy jest o. Mateusz Hatko, który jako młody kapłan zginął podczas nalotu bombowego na Warszawę w 1939 r. Biorąc pod uwagę okoliczności jego śmierci, prawdopodobnie spoczął  w jakiejś zbiorowej mogile bez oznaczenia imienia i nazwiska.

Obozowe koszmary
Data: 2021-11-23

O. Piotr Szymczak to jeszcze jeden z niemałej liczby braci, którzy przeżyli dramat obozów koncentracyjnych. Kilka lat wyrwanych z młodości kapłana i zakonnika wystarczyło by naznaczyć całe jego późniejsze życie piętnem obozowych przeżyć, uporczywie nawracających wspomnień i pojawiających się znikąd lęków.

Ostatni zakonnik
Data: 2021-11-23

W chwili gdy wydawało się, że dawna prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP  w Prusach Zachodnich i Wielkim Księstwie Poznańskim  już dożywa swoich dni, do zakonu zgłosił się 23-letni młodzieniec. Był ostatnim bratem zakonnym dawnej prowincji i jednym z sześciu, którzy dożyli jej odrodzenia w wolnej Polsce. Był nim brat Antoni Jakubek.

Pewny swego powołania
Data: 2021-11-08

Zaledwie trzy miesiące minęły od ukończenia nowicjatu przez młodego kleryka gdy jego imię już wpisywano do zakonnego nekrologu. Brat Feliks Urban, student pierwszego roku filozofii, zmarł w nieznanych nam dzisiaj okolicznościach. Zachowała się jednak jego fotografia i kilka dokumentów.

Znaków szczególnych brak
Data: 2021-11-08

Jednym z pierwszych braci pochowanych na panewnickim cmentarzu jest zmarły w bardzo młodym wieku brat Bertrand Krybus. Zachowały się po nim nieliczne dokumenty z których dowiadujemy się jedynie podstawowych i lakonicznych informacji o jego osobie.