Wszystkie artykuły

Data: 2015-08-19

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku otrzymujemy propozycję programu stałej formacji życia konsekrowanego w naszej Ojczyźnie. Jest on oparty na programie duszpasterskim Kościoła w Polsce, który skupiony jest wokół hasła: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.

Data: 2015-08-14

Zbliża się termin pielgrzymki na Jasna Górę osób życia konsekrowanego oraz wiernych związanych z kościołami zakonnymi. Przypomnę, że nasze spotkanie odbędzie się 26 września – w dniu, który został ogłoszony Wspomnieniem świętych i męczenników życia konsekrowanego.

Data: 2015-07-24

„Nie możemy ewangelizować bronią czy polityką. Musimy z miłością i pasją służyć ludziom. A będzie to możliwe, gdy uczynimy Chrystusa centrum naszego życia. Sama dobroczynność nie wystarczy” – powiedział kard. João Braz de Aviz 21 lipca na trwającym w Pattaya w Tajlandii sympozjum o życiu konsekrowanym. Tematem spotkania zorganizowanego przez Federację Konferencji Biskupich Azji dla około 90 kapłanów, braci i sióstr zakonnych oraz hierarchów z całego kontynentu, jest „Życie konsekrowane w służbie nowej ewangelizacji”.

Data: 2015-07-04

Zestawienie wydarzeń związanych z obchodami Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Katowickiej.

Data: 2015-05-20

Jest już program II Kongresu Młodych Osób Konsekrowanych na Jasnej Górze, 23 – 26 września 2015 r. Udział wezmą w nim najmłodsi Współbracia: klerycy, ojcowie i bracia do 5 lat po święceniach (lub ślubach) i wszyscy chętni do 35 roku życia.

Data: 2015-05-17

Napięcie między ukryciem a widzialnością w życiu monastycznym, roztapianie się charyzmatów zakonnych w mnóstwie inicjatyw kościelnych, a także rola kobiety, zwłaszcza konsekrowanej we współczesnym Kościele. Te kwestie podjął Papież podczas spotkania w Auli Pawła VI, które zorganizowano w ramach Roku Życia Konsekrowanego. Przybyło tam kilka tysięcy osób reprezentujących tę kościelną rzeczywistość w diecezji rzymskiej.

Data: 2014-11-21

Drogie Konsekrowane, drodzy Konsekrowani!
Piszę do was jako Następca Piotra, któremu Pan Jezus powierzył zadanie utwierdzania braci w wierze (por. Łk 22, 32), i piszę do was jako wasz brat, konsekrowany Bogu, podobnie jak i wy.