Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Zmarli bracia / Kalendarz

Sortowanie: Imię zakonne | Nazwisko | Data śmierci | Miejsce śmierci | Miejsce pochówku
Rok:
Kalendarz zmarłych braci
br. Pacyfik Józef Krybus
br. Pacyfik Józef Krybus
Data śmierci: 1939-12-21
Zmarł w we Wrocławiu, żył 51 lat, w zakonie 30 lat, pochowany w we Wrocławiu Karłowicach.
o. Mateusz Franciszek Hatko
o. Mateusz Franciszek Hatko
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 29 lat, w zakonie 12 lat, pochowany w Warszawie.
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
br. Tadeusz Franciszek Grzegorczyk
Data śmierci: 1939-09-25
Zmarł w Warszawie, żył 27 lat, w zakonie 6 lat, pochowany w Warszawie.
o. Baltazar Antoni Szady
o. Baltazar Antoni Szady
Data śmierci: 1939-06-01
Zmarł w Zakopanem, żył 27 lat, w zakonie 11 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Wilhelm Bolesław Rogosz Życiorys
o. Wilhelm Bolesław Rogosz Życiorys
Data śmierci: 1939-02-03
Zmarł w Panewnikach, żył 73 lata, w zakonie 58 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Emanuel Ryszard Warzecha
br. Emanuel Ryszard Warzecha
Data śmierci: 1939-01-09
Zmarł w Goruszkach, żył 22 lata, w zakonie 2 lata, pochowany w Goruszkach.
br. Antoni Ignacy Jakubek
br. Antoni Ignacy Jakubek
Data śmierci: 1939-01-09
Zmarł w Goruszkach, żył 58 lat, w zakonie 34 lata, pochowany w Goruszkach.
o. Bazyli Franciszek Gabriel
o. Bazyli Franciszek Gabriel
Data śmierci: 1936-10-02
Zmarł w Gołonogu, żył 49 lat, w zakonie 30 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Atanazy Karol Nossol
o. Atanazy Karol Nossol
Data śmierci: 1936-08-23
Zmarł w na Helu, żył 25 lat, w zakonie 7 lat, pochowany w Rybniku.
br. Beatus Urban Bonk Życiorys
br. Beatus Urban Bonk Życiorys
Data śmierci: 1934-04-30
Zmarł w Bogucicach, żył 59 lat, w zakonie 31 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Alfons Ignacy Rogosz Życiorys
o. Alfons Ignacy Rogosz Życiorys
Data śmierci: 1934-03-25
Zmarł w Panewnikach, żył 75 lat, w zakonie 58 lat, pochowany w Rybniku.
br. Bertrand Franciszek Krybuś
br. Bertrand Franciszek Krybuś
Data śmierci: 1933-06-04
Zmarł w Bogucicach, żył 49 lat, w zakonie 26 lat, pochowany w Panewnikach.
br. Atanazy Teofil Kroplewski
br. Atanazy Teofil Kroplewski
Data śmierci: 1932-12-13
Zmarł w Goruszkach, żył 34 lata, w zakonie 8 lat, pochowany w Goruszkach.
br. Feliks Wiktor Urban
br. Feliks Wiktor Urban
Data śmierci: 1932-11-27
Zmarł w Lesznie, żył 20 lat, w zakonie 1 rok, pochowany w Osiecznej.
br. Gentilis Andrzej Ostrowicki
br. Gentilis Andrzej Ostrowicki
Data śmierci: 1932-04-17
Zmarł w Goruszkach, żył 95 lat, w zakonie 73 lata, pochowany w Goruszkach.
br. Ptolomeusz Karol Kruś
br. Ptolomeusz Karol Kruś
Data śmierci: 1932-02-23
Zmarł w Panewnikach, żył 23 lata, w zakonie 3 lata, pochowany w Panewnikach.
o. Stanisław Franciszek Kraus
o. Stanisław Franciszek Kraus
Data śmierci: 1932-02-13
Zmarł w Panewnikach, żył 74 lata, w zakonie 56 lat, pochowany w Panewnikach.
o. Nilus Gierszewski
o. Nilus Gierszewski
Data śmierci: 1929-11-10
Zmarł w Goruszkach, żył 47 lat, w zakonie 28 lat, pochowany w Goruszkach.
o. Florian Antoni Grobelny
o. Florian Antoni Grobelny
Data śmierci: 1928-06-24
Zmarł w Pępowie, żył 67 lat, w zakonie 35 lat, pochowany w Pępowie.
br. Serafin Józef Leśnik
br. Serafin Józef Leśnik
Data śmierci: 1927-11-29
Zmarł w Panewnikach, żył 23 lata, w zakonie 3 lata, pochowany w Panewnikach.