Bierzmowanie więźniów
Bierzmowanie więźniów
Data: 2020-02-29

W cieszyńskim zakładzie karnym 27 lutego odbyła się uroczystość bierzmowania trzech osadzonych więźniów. Sakramentu udzielił im Ordynariusz Bielsko-Żywiecki, Biskup Roman Pindel.  Kandydatów do bierzmowania przygotowywał o. Rafał Kogut OFM z cieszyńskiego klasztoru franciszkanów a wspierali go pozostali bracia i członkowie wspólnoty ewangelizacyjnej Zacheusz. Sakrament przyjęli: Dawid, który za patrona wybrał św. Jana, Przemysław, któremu odtąd patronuje św. Antoni i Tomasz, który na bierzmowaniu otrzymał imię św. Krzysztofa. Ostatni z nich trzy dni wcześniej już wyszedł na wolność ale zapragnął przyjąć ten sakrament wraz ze wspólnotą, w której się przygotowywał i wrócił do więzienia specjalnie na tę uroczystość.