Bracia zaś, którzy udają [się do niewiernych niech] nie wdają się w kłótnie ani spory, lecz winni być poddanymi "wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga" (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej.

Sekretariat misyjny
Sekretariat misyjny
Kontakt:
Klasztor Ojców Franciszkanów
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice
Czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 do 15.00
telefon: +48 32 252 68 70 wew. 410
tel. kom. +48 504 556 221
email: biuromisyjne@interia.pl
Konta:

Prowincjalny Sekretarz ds. Ewangelizacji Misyjnej
o. Dymitr Żeglin
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice

Konto na misje (ogólnie):
PKO BP o/K-ce 31 1020 2313 0000 3102 0175 1783
Konto na wpłaty na pomoc dzieciom z RCA:
PKO BP o/K-ce 37 1020 2313 0000 3102 0023 8766

 

http://misje-ofm.pl

Informacje ogólne

Prowincja Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, z główną siedzibą w Katowicach Panewnikach, bardzo mocno zaangażowana jest w działalność misyjną.

 

Prowincja liczy 308 braci, z czego ponad 100 pracuje poza granicami kraju, z tego 36 na terenach misyjnych. W związku z tak rozległą działalnością w Panewnikach funkcjonuje od 1998 roku Sekretariat Misyjny, który na wiele sposobów wspiera działalność misyjną naszych braci.

 

Najważniejszą formą działania Sekretariatu jest nieustanie podejmowana modlitwa w intencji misji i misjonarzy: modlitwa różańcowa, a także Msza św. w intencji przyjaciół misji i misjonarzy.

 

Sekretariat ponadto utrzymuje kontakt z poszczególnymi ośrodkami misyjnymi, gromadząc i udostępniając informacje o ich działalności. Troszczy się o zapewnienie misjonarzom warunków do wypoczynku w Polsce, wspiera w ewentualnym leczeniu i przekazywaniu leków dla misjonarzy. Organizuje także spotkania dla rodzin misjonarzy.

 

Animacja misyjna wspólnot zakonnych w Polsce, grup formacyjnych, jak również wspólnot parafialnych i wszystkich zainteresowanych misjami, to kolejny obszar działalności Sekretariatu. Ojcowie, pracownicy Sekretariatu, przygotowują i prowadzą tzw. niedziele misyjne w parafiach franciszkańskich, głosząc kazania, dni skupienia, organizując wystawy, spotkania, a także redagując i rozprowadzając Biuletyn „Informator Misyjny”. Zaangażowani w działalność Sekretariatu wolontariusze pomagają w prowadzeniu strony internetowej www.misje-ofm.pl. Od roku 2002 w Panewnikach funkcjonuje muzeum misyjne, które ukazuje pracę naszych misjonarzy, przede wszystkim w Boliwii, Republice Środkowoafrykańskiej, Tanzanii, Ziemi Świętej, Maroku, Hong Kongu i w krajach naszych wschodnich sąsiadów, tj. Białorusi i Ukrainy.

 

Sekretariat współpracuje na bieżąco z kołami misyjnymi prowadzonymi w parafiach. Zajmuje się także zbieraniem środków materialnych przeznaczanych na potrzeby dzieł misyjnych, prowadzi korespondencję z przyjaciółmi misji i ofiarodawcami, organizuje pomoc szkolną dla dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. Dzięki tej akcji, która trwa już od 2003 roku, udało nam się stworzyć struktury edukacyjne we wschodnim regionie tego kraju. Centrum tego projektu stanowi miejscowość Rafai, gdzie mieści się szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum.

 

Franciszkański Sekretariat Misyjny Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach współpracuje z innymi sekretariatami misyjnymi: franciszkańskimi, diecezjalnymi oraz z Komisją Episkopatu Polski ds. Misji.

Muzeum misyjne

Zapraszamy do odwiedzenia muzeum misyjnego, które mieści się przy naszym klasztorze w Katowicach-Panewnikach.

 

Prezentowane eksponaty pochodzą z krajów misyjnych, gdzie pracują nasi ojcowie (Boliwia, Republika Centralnej Afryki, Tanzania, Maroko, Ziemia Święta, Rosja, Ukraina, Białoruś i Estonia).

 

Pomieszczenie muzealne zostało podzielone na sektory tematyczne: Afryka, Ameryka Pd., Bliski Wschód, kraje byłego ZSSR.

 

Muzeum ma pełnić nie tylko funkcję ekspozycyjną, ale także formacyjną i jak wspomniano wyżej - animacyjną w duchu misyjnym. Jest ono w stanie pomieścić jednorazowo do 25 osób celem przeprowadzenia katechezy, pogadanki, obejrzenia filmów DVD o tematyce misyjnej.

 

Zainteresowanych zwiedzaniem muzeum zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 18.00 lub innym terminie potwierdzonym przez sekretariat misyjny.

 

Kontakt:

 

Sekretariat misyjny
ul. Panewnicka 76
40-760 Katowice-Panewniki
tel.: +48 32 2526870 w. 302