Bulla unionis
Bulla unionis
Data: 2015-01-17

Dnia 17 stycznia 2015 roku, w kurii generalnej oo. kapucynów przy Via Piemonte w Rzymie, spotkali się ministrowie generalni i członkowie defnitoriów generalnych trzech gałęzi franciszkańskich: OFMCap, OFMConv i OFM.

 

Okazją było przyjęcie propozycji franciszkanów z Asyżu (różnych gałęzi franciszkańskich), by wszystkie zakony franciszkańskie włączyć we wspólne przygotowania do upamiętnienia 800-letniej rocznicy ustanowienia Odpustu Porcjunkuli (przypadającej w 2016) oraz jubileuszu 500-lecia bulli papieża Leona „Ite vos” znanej także jako „Bulla unionis” (przypadającego w 2017).

 

Spotkanie miało cztery etapy: prezentacja zagadnienia oraz wymiana poglądów; zwiedzanie odnowionej siedziby kurii generalnej OFMCap; Eucharystia; obiad.

 

Obecni byli: Minister generalny Braci Mniejszych Kapucynów fr. Mauro Jöhri; Minister generalny Braci Mniejszych Konwentualnych fr. Marco Tasca; Minister generalny Braci Mniejszych fr. Michael Anthony Perry; Wikariusz generalny Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka fr. John Kochuchira oraz liczne grono defnitorów generalnych OFMCap, OFMConv i OFM.

 

za: www.ofmconv.net