I [bracia] powinni się cieszyć, gdy przebywają wśród ludzi prostych i wzgardzonych, ubogich i słabych, chorych i trędowatych, i żebraków przy drogach.

Delegatura Ziemi Świętej
Delegatura Ziemi Świętej

Każda prowincja franciszkańska na świecie wybiera swojego przedstawiciela, aby reprezentował Kustodię Ziemi Świętej (to szczególna Prowincja Zakonu Braci Mniejszych – obejmuje terytoria Ziemi Świetej) w danym regionie czy kraju. Reprezentanci, wybrani przez zarząd poszczególnych prowincji otrzymują miano delegatów lub komisarzy.

 

Delegatura ma na celu szerzenie informacji o Ziemi Świętej, żyjących tam chrześcijanach, ale również zajmuje się organizowaniem pielgrzymek do Ziemi Świętej, by mogła zostać poznana “Ziemia Pana".

 

ziemiapana.pl

 

Delegatem naszej prowincji jest o. Feliks Rachwalik OFM
ul. Franiszkańska 1
41-506 Chorzów
tel.: +48 32 4449848

 

Na stronie, ziemiapana.pl znajdziesz przede wszystkim informacje o pielgrzymkach, ponadto opis najważniejszych obiektów sakralnych i archeologicznych na terytorium “Ziemi Świętej”, ale także najświeższe informacje z terytoriów Izraela, Palestyny, Syrii i innych państw tego regionu.