Upominam również i zachęcam tych braci, aby ich "słowa w" kazaniach, jakie głoszą, były"wypróbowane i czyste" (por. Ps 11, 7; 17,31) na pożytek i zbudowanie ludu. Niech mówią mu o wadach i cnotach, o karze i chwale słowami zwięzłymi."

Domy opieki
Domy opieki

Nie jest tajemnicą fakt, że rośnie w Polsce liczba różnego rodzaju domów opieki dla osób chorych i starszych. Prowincja nasza nie posiada własnego ośrodka, jednak w osobach wyznaczonych braci spełnia także i tę posługę.