Egzamin - de universo Codice
Egzamin - de universo Codice
Data: 2023-11-11

7 listopada 2023 r.na wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego „Antonianum” w Rzymie odbył się egzamin de universo Codice, do którego przystąpił m.in. br. Władysław Siedlecki OFM uzyskując stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego.

 

W komisji egzaminacyjnej zasiadali następujący bracia: prof. Michele Sardella OFM – przewodniczący komisji oraz prof. David-Maria A. Jaeger OFM, prof. Marco Viktor Gongalo OFM.

 

Studia specjalistyczne na wydziale Prawa Kanonicznego trwają 6 lat. Po 3 roku studiów, złożeniu pracy dyplomowej i ukończeniu wszystkich przewidzianych kursów (przedmiotów) studenci podchodzą do egzaminu licencjackiego - de universo Codice. Ma on na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu wszystkich ksiąg KPK i umożliwia dalszą naukę w drodze do uzyskania stopnia naukowego doktora.

 

br. Władysław Siedlecki OFM

 

e