"Panie, do kogo pójdziemy" - Wykład o. Jozafata Nowaka OFM