"Panie, do kogo pójdziemy" cz.2. - Wykład o. Jozafata Nowaka OFM