Powołanie franciszkańskie

Formacja Początkowa Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce