"Czy katolicy wierzą biblijnie", cz. 1.

Konferencja o. dr Wita Chlondowskiego OFM "Biblia a Tradycja"