"Czy katolicy wierzą biblijnie", cz. 2.

Konferencja o. dr Wita Chlondowskiego OFM, "Kto może interpretować Biblię, czyli kto ma autorytet nauczycielski"