"Czy katolicy wierzą biblijnie", cz. 3.

Konferencja o. dr Wita Chlondowskiego OFM, "Kapłaństwo"