X Jarmark Franciszkański w Wieluniu

Reportaż TVK Wieluń o X Jarmarku Franciszkańskim przy naszym klasztorze w Wieluniu