Flaga RP
Flaga RP
Data: 2016-01-04

4 stycznia 2016 r.oku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się uroczyste przekazanie flagi RP, która zawiśnie w Departamencie Rejestracji KO ŚDM 2016.

 

W reakcji na prośbę, wystosowaną do Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez wolontariuszy międzynarodowych Światowych Dni Młodzieży, w imieniu Prezydenta Polski flagę przekazał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kolarski.

 

- Niech podczas Światowych Dni Młodzieży polska flaga – symbol wolności – dumnie powiewa wśród innych – mówił Wojciech Kolarski. - Flaga, którą przekażę na ręce wolontariuszy ŚDM w imieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy będzie przykładem wspólnoty, polskiej kultury i polskiej gościnności – podkreślał.

 

Inicjatywa posiadania flagi Polski wyszła od pracujących w Departamencie Rejestracji wolontariuszy międzynarodowych, stąd aż sześć osób: z Brazylii, Francji i Włoch obecnych było podczas ceremonii. Flagę z rąk W. Kolarskiego odebrał Jose Pasternak, wolontariusz Departamentu Rejestracji ŚDM.

 

- Do Polski podczas ŚDM przyjedzie około 2 miliony pielgrzymów z całego świata. Już dziś, w przygotowaniu wydarzenia, uczestniczy wielu wolontariuszy z całego świata, więc niech nie dziwi nas, że tylko dwoje wolontariuszy z Polski jest dziś z nami podczas uroczystości przekazania Flagi Polski – podkreślał ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny KO ŚDM 2016.

 

W imieniu wolontariuszy za flagę podziękowała Eva Fiolet, pochodząca z Francji. - Cieszymy się, że flaga Polski będzie z nami podczas Światowych Dni Młodzieży – mówiła.

 

Wraz z flagą państwową prezydent Andrzej Duda przekazał delegacji komitetu organizacyjnego list:

 

Wolontariusze Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

 

Szanowni Państwo!

 

Światowe Dni Młodzieży, zainicjowane przed 30 laty przez Ojca Świętego Jana Pawła II, są wydarzeniem ogromnie ważnym zarówno dla całej społeczności chrześcijańskiej, jak też dla wszystkich ludzi dobrej woli. Jest to wyjątkowa okazja do radosnego spotkania, wzajemnego poznawania się, podejmowania dialogu i dzielenia się świadectwem wiary.

 

Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy obchodzimy jubileusz 1050-lecia chrztu Polski, nasz kraj będzie już po raz drugi gościć niezliczonych uczestników Światowych Dni Młodzieży ze wszystkich kontynentów. Chcę serdecznie podziękować, że zechcieli Państwo z potrzeby serca włączyć się w przygotowanie tego wielkiego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że dzięki Państwa wysiłkom lipcowa wizyta w Krakowie stanie się dla naszych gości wspaniałym i niezapomnianym doświadczeniem. Ufam, że wielu z nich zachęci, by w przyszłości ponownie odwiedzić nasz kraj.

 

Z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu flagę państwową, która będzie towarzyszyć w pracy organizacyjnej i wspólnym świętowaniu. Biało-czerwona chorągiew to jeden z najczcigodniejszych symboli Rzeczypospolitej. Jednoczy ona i umacnia naszą polską wspólnotę. Jest świadkiem historii ojczystej oraz znakiem patriotyzmu i tożsamości narodowej. Nasi przodkowie spoglądali na nią z dumą i miłością, podejmując codzienny trud dla dobra naszego państwa i rodaków, a także wiele razy przelewając krew w obronie praw i wolności narodu.

 

Przyjmując biało-czerwoną flagę, stają Państwo w tym długim szeregu pokoleń, tworzących dzieje Polski i Polaków. Niechaj więc również dla Państwa będzie ona źródłem inspiracji i zobowiązaniem do szczególnie sumiennego wypełniania swoich zadań. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w tej wielkiej pracy, której się Państwo podjęli. Wierzę, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie staną się znaczącym sukcesem naszego kraju i powodem do radości i satysfakcji dla Państwa.

 

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Flaga Polski zawiśnie w pomieszczeniu Departamentu Rejestracji. Znajdą się tam flagi wszystkich państw, których obywatele wezmą udział w spotkaniu młodych z papieżem Franciszkiem w 2016 roku, w Krakowie.

 

Michał Kłosowski

 

za: www.krakow2016.com