Święcenia diakonatu i prezbiteratu 2017

fot. trzejtowarzysze.pl