Przygotowanie do Bożego Narodzenia w Betlejem

Na terenie Ziemi Świętej pracują franciszkanie z wielu prowincji rozmieszczonych po całym świecie. Komórka naszego zakonu skupiająca tych braci, którzy wyrazili pragnienie służby na ziemi, gdzie na świat przyszedł Jezus Chrystus nazywa się Kustodią Ziemi Świętej.

 

Kustodia jako odrębna „prowincja” ma na celu ochronę i opiekę duchową oraz materialną nad miejscami związanymi z działalnością naszego Zbawiciela. Najwięcej sanktuariów dedykowanych wydarzeniom biblijnym w czasach Chrystusa skupia się w krajach we wschodniej części Morza Śródziemnego, czyli w Izraelu, na terenie Autonomii Palestyńskiej, Jordanii, Egipcie, Syrii, Libanie, Cyprze i Rodos.

 

Pośród wielu braci pełniących różnorodne posługi w Ziemi Świętej (m. in. duszpasterstwo, troska o sanktuaria, pielgrzymów, prowadzenie wykopalisk archeologicznych, studia biblijne) pracują również bracia z naszej prowincji. Są to: o. Dobromir Jasztal, (który jest zastępcą głównego kustosza Ziemi Świętej o. Franciszka Pattona z Włoch), o. Zacheusz Dulniok (Nikozja), br. Auksencjusz Gad (Jerozolima), oraz br. Ananiasz Jaskólski (Betlejem). Posługa br. Ananiasza jest ściśle związana z sanktuarium Narodzenia Pańskiego w BetlejemPełni on tam funkcję głównego zakrystiana. Jest to praca bardzo odpowiedzialna i wymagająca poświęcenia dniem i nocą. Ilość pielgrzymek przybywających do tego miejsca jest ogromna. Br. Ananiasz nie jest jednak jedynym zakrystianem, ma pomocnika. Pomimo wyczerpującej posługi br. Ananiasz kocha tę posługę, jest z nią związany od wielu lat z trzyletnia przerwą.

 

Więcej na temat Kustodii Ziemi Świętej TU