br. Klaudiusz Mainka szafarzem nadzwyczajnym Komunii św.