Żaden z braci niech nie głosi kazań wbrew praktyce i zarządzeniom świętego Kościoła i bez pozwolenia swego ministra (...). Wszyscy jednak bracia niech głoszą kazania czynami.

Hong Kong

Aktualnie w Hong Kongu w Chinach pracuje od wielu lat jeden misjonarz z naszej prowincji. Jest nim o. Roland Jabłoński.

 

Adres: 

o. Roland Jabłoński 
133 Waterloo Road
Kowloon
Hong Kong S.A.R. Chiny

tel: +852/ 9020 5453
email: roland.jablonski@gmail.com

 

GALERIA