Bracia zaś, którzy udają [się do niewiernych niech] nie wdają się w kłótnie ani spory, lecz winni być poddanymi "wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu ze względu na Boga" (1 P 2, 13) i przyznawać się do wiary chrześcijańskiej.

Hong Kong

Aktualnie w Hong Kongu w Chinach pracuje od wielu lat jeden misjonarz z naszej prowincji. Jest nim o. Roland Jabłoński.

 

Adres: 

o. Roland Jabłoński 
133 Waterloo Road
Kowloon
Hong Kong S.A.R. Chiny

tel: +852/ 9020 5453
email: roland.jablonski@gmail.com

 

GALERIA