Kapituła Namiotów
Kapituła Namiotów
Data: 2019-06-15

Po raz drugi współbracia, przynależący do Prowincji Wniebowzięcia NMP z siedzibą w Katowicach-Panewnikach, a pracujący w klasztorach na zachodzie Europy, mieli okazję spotkać się w Wels, w Austrii na tak zwanej „Kapitule namiotów”. Kapituła odbywała się w dniach od 11 do 13 czerwca 2019 r.

 

Przewodnią myślą spotkania były rozważania o. Syracha Janickiego OFM na temat ślubu ubóstwa. Jednym z podstawowych elementów bycia ubogim jest danie czasu drugiemu, co uczyniliśmy podczas wspólnego spotkania.

 

 

W Kapitule Namiotów wzięli udział współbracia z klasztorów w Freystadt, Berchtesgaden, Bensheim, Bezau, Maria Lankowitz i współbracia pracujący na parafiach w Austrii.

 

Na Kapitule był obecny minister prowincjalny o. Antonin Brząkalik OFM, towarzyszył mu nowo wybrany wikariusz prowincji o. August Smyczek OFM, a także współbracia definitorzy: o. Dymitr Żeglin OFM i o. Sergiusz Bałdyga OFM, oraz brat krawiec Marek Trepczyk OFM.

 

Podczas trwania kapituły był czas na wspólną modlitwę, Eucharystię oraz rozmowy. W trakcie spotkań bracia mogli wymienić się marzeniami odnoszącymi się do prowincji zakonnej, a także swoimi prywatnymi. Mieliśmy także okazję, do dzielenia się dobrem wnoszonym przez współbraci pracujących w krajach zachodnich, a które przyczynia się do pożytku całej prowincji zakonnej.

 

Podczas trwania kapituły zostały przedstawione poszczególnym współbraciom zmiany personalne, które wejdą w życie w czasie wakacyjnym.

 

 

Wiele wspólnie spędzonego czasu zaowocowało, kolejnymi planami na przyszły rok, które poszerzymy o wspólny wyjazd do współbraci pracujących na parafii w Austrii.

 

Niech Boży Duch, i opieka św. Franciszka będzie dla nas wszystkich pomocą w codziennym dawaniu czasu sobie i drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza współbratu.

 

o. Bartymeusz Trąbecki OFM
Freystadt, Niemcy