Kapituła Narodowa FZŚ
Kapituła Narodowa FZŚ
Data: 2019-09-30

W dniach 27-29 września br. odbyła się w Warszawie XI Kapituła Narodowa FZŚ w Polsce. Jej mottem były słowa św. Franciszka z listu do wszystkich wiernych: „Poświęceni są ku jedności”. Najpierw odbyło się spotkanie Konferencji Asystentów Prowincjalnych i Regionalnych (KAPiR) z udziałem br. Attilio Galimberta OFS Delegata Przełożonego Generalnego FZŚ i Pedro Zitha OFM Asystenta Generalnego FZŚ.

Z naszej Prowincji byli przełożeni i delegaci 6 regionów: Katowickiego, Rybnickiego, Bielsko-Żywieckiego, Lubliniecko-Tarnogórskiego, Częstochowskiego, Opolskiego oraz asystenci: o. Boguchwał Orczyk OFM – z Regionu Lubliniecko-Tarnogórskiego, o. Dorian Plas OFM – z Regionu Rybnickiego, o. Maksymilian Brylowski OFM – z Regionu Katowickiego.

Wyłoniono nową Radę Narodową FZŚ w składzie: - przełożona oraz delegat ds. międzynarodowych - s. Emilia Nogaj z Regionu Poznańskiego - z-ca przełożonej - br. Antoni Urban z Regionu Radomskiego - radna ds. formacji - s. Joanna Berłowska z Regionu Warszawskiego - skarbnik - s. Anna Jagosz z Regionu Olsztyńskiego - sekretarz - s. Joanna Szelągowska z Regionu Poznańskiego- radna do kontaktów z młodzieżą i dziećmi - s. Leokadia Puto z Regionu Katowickiego- radna - s. Barbara Lis z Regionu Warszawskiego- radny - br. Marian Radzaj z Regionu Warszawskiego