Kapituła Prowincjalna
Kapituła Prowincjalna
Data: 2022-05-09

Piątek 13.05.2022

W ostatni dzień Kapituły Prowincjalnej 2022 został zatwiedzony Projekt Życia Prowincji 2022-2025. Odczytano ustalenia komisji rewizorów sprawozdań. Przyjęto uchwały Kapituły.

Prezes Kapituły br. Alojzy Warot zwrócił się do współbraci z refleksją końcową. Podziękował za przygotowanie kapituły wszystkim współbraciom, za atmosferę braterstwa i za merytoryczny przebieg tego wydarzenia. Zwrócił się do współbraci, aby byli posłańcami tej kapituły w swoich wspólnotach.

Następnie głos zabrał Minister Prowincjalny, podziękował Prezesowi Kapituły br. Alojzemu, braciom posługującym, byłemu Ministrowi Prowincjalnemu i zarządowi. Zachęcił braci, aby podzielili się doświadczeniem kapituły w swoich wspólnotach. Poprosił również o promocję Sługi Bożego o. Euzebiusza Huchrackiego i do modlitwy o dar Jego beatyfikacji.

 

Po zakończeniu obrad, braci udali się do bazyliki na g.12.00 na Eucharystię, by podziękować Bogu za czas Kapituły i prosić o błogosławieństwo na najbliższe lata. Mszy św. przewodniczył nowo wybrany Minister Prowincjalny br. Witosław Sztyk.

 

 

Ikona, która towarzyszyła obradom Kapituły:

 

 

................................

Czwartek 12.05.2022

Do południa bracia kapitulni udali się do prac w komiasjach w celu wypracowania propozycji do Projektu Życia Prowincji na lata 2022-2025. O godz. 12.00 zgromadziliśmy się na Eucharystii, której przewodniczył nowy Wikariusz Prowincjlany br. Wit Chlondowski. Popołudniu swoje sprawozdanie przedstawił Prowincjlany Delegat do spraw ochroni dzieci i młodzieży. Po jego wystąpieniu zostały przedstawione i przegłosowane propozycje do Projektu Życia Prowincji 2022-2025.

 

Film z wczorajszego Obrzędu Zatwierdzenia Wyborów:

 

 

................................

Środa 11.05.2022

Dzisiaj do południa odbyła się sesja wyborcza, podczas której bracia kapitulni wybrali nowy Zarząd Prowincji:

Minister Prowincjalny: br. Witosław Sztyk
Wikariusz Prowincjalny: br. Wit Chlondowski

Definitorzy: br. Antonin Brząkalik, br. Ksawery Majewski, br. Olgierd Paszkiewicz, br. Walenty Piechaczek, br. Masseo Senczek

 

 

................................

Wtorek 10.05.2022

We wtorek po modlitwach wstępnych swoje sprawozdanie przedstawił Ekonom Prowincji br. Ksawery Majewski. Po Jego wystąpieniu i dyskusji nad sprawozdaniem nastąpiła przerwa w obradach.

 

Po przerwie bracia zgormadzeni na Kapitule zatwierdzili listy do Ministra Generalnego i Metropolity katowickiego. Sekretarz Kapituły przedstawił braciom nadesłane projekty i wskazał miejsca popołudniowych spotkań komisji. Następnie br. Ezdrasz Biesok przedstawił nadesłane przez braci z Prowincji propozycje zmian w Statutach Partykularnych. Bracia zgromadzeni na Kapitule wysłuchali kolejno świadectw: br. Hieronima Łusiaka - misjonarza z Afryki i br. Elizeusza Ćwirenko - misjonarza z Boliwii.

 

Po kolacji braci udali się na cmentarz, by pomodlić się za zmarłych wspóbraci. O godz. 20.00 w Kaplicy pw. św. Bonawentury odbyła się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

 

................................

Poniedziałek 9.05.2022

Po porannych modlitwach o godz. 8.30 bracia kapitulni w procesji udali się na miejsce obrad. W sesji dopołudniowej, po sprawdzeniu obecności, wszystkich zebranych przywitał Prezes Kapituły br. Alojzy Warot. Następnie w imieniu Ministra Generalnego wystąpił obecny na obradach Wizytator Generalny br. Konrad Cholewa. Bracia kapitulni zatwierdzili skrutatorów, sekretarzy pomocniczych, Regulamin i program prac Kapituły. Zostali zaakceptowani bracia wskazani do moderowania poszczególnym sesjom. Przed przerwą przyjęto rewizorów sprawozdań klasztornych, a także redaktorów listu do Braci w Prowincji, telegramu do Ministra Generalnego i telegramu do Metropolity katowickiego.

 

Po przerwie sprawozdanie o stanie Prowincji na podstawie przeprowadzonej wizytacji przedstawił br. Alojzy Warot. Po nim działalność w ostatnim trzechleciu podsumował Minister Prowincjalny br. Antonin Brząkalik. O godz. 12.00 bracia pod przewodnictwem Wizytatora Generalnego uczestniczyli we Mszy św. w panewnickiej bazylice.

 

Sesja popołudniowa rozpoczęła się o godz. 14.30. Po dyskusji podsumowującej sprawozdania br. Alojzego i br. Antonina swoje sprawozdania przedstawili kolejno: Sekretarz Formacji i Studiów br. Olgierd Paszkiewicz, Prowincjalny Animator Duszpasterstwa Powołań br. Euzebiusz Skorupa, Prowincjalny Sekretarz Ewangelizacji br. Wit Chlondowski, Prowincjalny Moderator Ewangelizacji Misyjnej br. Dymitr Żeglin, Prowincjalny Moderator Duszpasterstwa Misyjno-Rekolekcyjnego br. Syrach Janicki.

 

Do głosu zostali dopuszczeni: Prezes Fundacji Bizantyjskiej Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie br. Justynian Horodechnyi i Prezes Fundacji Stygmatów Świętego Franciszka na Białorusi br. Aleksy Romanowicz. Na koniec swoje sprawozdanie przedstawił Wicepostulator ds. beatyfikacji br. Lucjusz Wójtowicz.

 

Po wieczornych modlitwach bracia spotkali się na rekreacji (spotkanie braterskie).

 

................................

Niedziela 8.05.2022

W niedzielę 8 maja 2022 roku rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce z siedzibą w Katowicach Panewnikach. O godzinie 18.30 w Kaplicy pw. św. Bonawentury bracia kapitulni odmówili pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Adriana Galbasa SAC Nieszpory. Ksiądz Arcybiskup po Nieszporach przybliżył braciom temat synodalności i życzył owocnego przeżycia Kapituły. Po wspólnej modlitwie br. Sergiusz zaprosił wszystkich do refektarza na kolację.