Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

Klasztory
Klasztory

Do naszej prowincji należy 36 klasztorów, z czego 21 znajduje się w Polsce, a 15 za granicą.

 

Polskie klasztory rozlokowane są głównie w wojewodztwie śląskim, ale znaleźć je również można w województwach: opolskim, wielkopolskim i łódzkim.

 

Poza granicami Polski, nasza prowincja posiada klasztory w Niemczech, Austrii, Czechach, Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz we Włoszech.

 

Prowincja posiada dwie Fundacje: Fundacja Stygmantów św. Franciszka na Białorusi oraz Fundacja Bizantyjska Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego na Ukrainie. 

 

Z ponad 300 braci prowincji (profesi wieczyści i czasowi, postulanci i nowicjusze), wiekszość, bo ok. 200 braci posługuje w Polsce, ok. 80 braci rozsianych jest w różnych krajach Europy, ok. 20 braci pracuje na misjach w Afryce i Boliwii.