Kryzys ojcostwa
Kryzys ojcostwa
Data: 2015-02-19

19 lutego 2015 roku, w Chorzowie odbyło się IV Spotkanie Proboszczów naszej prowincji zakonnej (w kadencji 2013-2016).

 

Spotkanie rozpoczęto w kaplicy zakonnej Mszą świętą, której przewodniczył o. Emil Pacławski - prowincjalny referent duszpasterstwa parafialnego, a słowo Boże wygłosił proboszcz z Podłęża Królewskiego o. Krystian Ostrowski.

 

Po krótkiej przerwie na kawę odbyła się druga część spotkania, która miała miejsce w sali klasztornej. Odpowiedzialny za duszpasterstwo parafialne w naszej prowincji zakonnej o. Emil powitał wszystkich współbraci na czele z ministrem prowincjalnym o. Antoninem, a także zaproszonego gościa ks. dra Mariana Wandrasza, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej.

 

Następnie na podstawie przeprowadzonej ankiety ks. Marian wymienił oczekiwania wobec ojca rodziny i ojca parafii, które - mimo iż są różne - to jednak w pewnym sensie komplementarne. Dostrzegając kryzys ojcostwa w wymiarze rodzinnym (sprowadzanie do funkcji żywiciela, wychowawcy, emigracja, nieobecność, znaczenie zaradności życiowej, a nie postawy służby, pobożności…) dostrzega się spadek autorytetu kapłana. Wśród oczekiwań wobec ojca rodziny i ojca parafii prelegent wymienił następujące cechy: otwartość, przystępność, przyjacielskość, uprzejmość, cierpliwość, wrażliwość, dyskrecja, mądrość, chęć pomagania innym, doświadczenie. Być dobrym ojcem parafii to nie znaczy odesłać człowieka z problemem do psychologa, ale doprowadzić go do spotkania z Ojcem Miłosierdzia w łasce sakramentu pokuty. 

 

W następnej części spotkania (wolne głosy) poruszono m.in. problem przygotowania bliższego do małżeństwa, spotkań przeznaczonych dla ludzi interesujących się tematyką rodziny, a także w związku z trwającym Rokiem Życia Konsekrowanego podzielono się podejmowanymi inicjatywami w parafiach oraz przeżyciem peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Piekarskiej we wspólnotach.

 

Przypomniano o spotkaniu proboszczów i gwardianów, które będzie miało miejsce w Panewnikach 22 kwietnia 2015 roku. Ustalono również termin kolejnego spotkania proboszczów – 23 i 24 września (Kobylin, Chocz, Kalisz) oraz rekolekcji dla proboszczów naszej Prowincji 9–13 listopada (Tyniec).

 

o. Serafin Sputek OFM

 

za: Komunikaty Prowincjalne z dnia 4 kwietnia 2015 roku