List Generała
List Generała
Data: 2020-03-16

Mnister Generalny w obecnej trudnej sytuacji w świecie, spowodowanej koronawirusem, prosi o modlitwę i zaprasza do wyjścia poza wszelkie podziały i lęki. Generał zwraca się również z prośbą o budujący dialog i wzajemną współpracę: