Narodowy Dzień Życia
Narodowy Dzień Życia
Data: 2020-03-24

Papież Jan Paweł II w Evangelium Vitae nr 39 pisze:

 

            "Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udziałem w Jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia: człowiek nie może nim rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym Noemu po potopie: „Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego — o życie brata” (Rdz 9, 5). Autor tekstu biblijnego stara się w tym miejscu podkreślić, że fundamentem świętości życia jest Bóg i Jego działanie stwórcze: „bo człowiek został stworzony na obraz Boga” (Rdz 9, 6)."

 

 

W obronie życia stawał również niejednokrotnie Prymas Tysiąclecia. Na stronie eKai zostały w tym temacie zaprezentowane wypowiedzi kard. Wyszyńskiego: