Nowość wydawnicza
Nowość wydawnicza
Data: 2018-09-22

 

O. dr Kleofas W. Gródek OFM opublikował kolejny tekst z zakresu badań nad grecką myślą filozoficzną.

 

Tym razem jest to książka poświęcona próbie właściwego odczytania myśli Zenona z Elei, bezpośredniego ucznia samego Parmenidesa, a także myśli Gorgiasza z Leontinoj.

 

Monografia nosi tytul: "Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów εν, oυδεν, πολλα, w kontekscie teorii Parmenidesa.

 

Ze wstępu (Przedmowa, s. 1):

 

„Problem, w jaki sposób należy rozumieć terminy jedno (hen), wiele (polla), nic (ouden), będące przedmiotem rozważań prowadzonych przez Zenona z Elei i Gorgiasza z Leontinoj, doczekał się w dziejach myśli filozoficznej wielu interpetacji. Wydawać by się mogło,  że w tej sprawie powiedziano już wystarczająco dużo. Jednak do dzisiaj są prowadzone próby uporania się z trudnościami, które napotykają komentatorzy obu wspomnianych myślicieli. Należy przypuszczać, że źródłem tych trudności jest w głównej mierze rozumienie tezy Parmenidesa, że byt (to eon) jest jeden (hen)”.

 

 

Wojciech Kleofas Gródek OFM, "Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów εν, oυδεν, πολλα , w kontekscie teorii Parmenidesa"

Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2018.