Nowy proboszcz
Nowy proboszcz
Data: 2019-09-11
O. Bartymeusz Trąbecki OFM, nowym proboszczem i przewodniczącym zrzeszenia 8 parafii w Freystadt w Niemczech. Po 20 latach posługi o. Amadeusza Buchtzika OFM, od dnia 1 września 2019 roku nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza w naszym klasztorze w Freystadt w Niemczech.
W dniu 8 września miała miejsce uroczystość instalacji nowego proboszcza przez ks. dziekana Artura Wechslera, przy udziale wielu kapłanów z pobliskich parafii oraz współbraci. Na wspomnianą uroczystość przybyło wielu parafian, poczty sztandarowe, byli obecni także przedstawiciele miasta oraz powiatu. Liturgiczną oprawę Mszy św. uświetnił Chór parafialny oraz miejska orkiestra. Po Uroczystej Mszy św. wszyscy uczestnicy zostali zaproszeniu na wspólny toast do specjalnie na tę okazję przygotowanego namiotu obok kościoła.