Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Alojzy Rajmund Jański

o. Alojzy Rajmund Jański
Urodzony:
1908-12-13
Data śmierci:
1972-09-30
Miejsce urodzenia:

Słupia k. Bralina

Nowicjat:
1930-03-03
Pierwsza profesja:
1931-03-25
Profesja wieczysta:
1934-04-03
Prezbiterat:
1937-12-18
Zmarł w Bytomiu, żył 63 lata, w zakonie 42 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Alojzy Rajmund Jański urodził się 13.12.1908 w miejscowości Słupia pod Bralinem, gmina Perzów w  woj. kaliskim. Do zakonu wstąpił w 1930 r.  Nowicjat rozpoczął 3 marca 1930 r.  w Wieluniu. Profesję czasową złożył 25 marca 1931 r.  także w Wieluniu. Uzupełnienie szkoły średniej (humaniora) oraz studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1931-1934), a studia teologiczne we Wronkach (1934-1938). Profesję wieczystą złożył 3 kwietnia 1934 r.we Wronkach. Święcenia prezbiteratu przyjął 18.12.1937 r.w Poznaniu z rąk biskupa Walentego Dymka. Po święceniach został skierowany do Wielunia. Tam go zastała wojna. Został zaciągnięty do wojska niemieckiego. Pod koniec wojny dostał się do niewoli rosyjskiej. Po powrocie z niewoli był przełożonym we Wschowie i proboszczem w Osowej Sieni (1945-1950). W latach 1950-1959 pełnił urząd gwardiana w Wejherowie, a w latach 1959-1962 definitora prowincjalnego i ojca duchownego braci kleryków w Panewnikach. Następnie pełnił urząd gwardiana w Rybniku (1962-1965) i w Panewnikach (1965-1968), a w latach 1968-1971 ponownie definitora prowincjalnego i należał do klasztoru w Bytomiu. Tam pozostał aż do śmierci. Zmarł 30.09.1972 r.w Bytomiu na nowotwór. Pogrzeb odbył się w Panewnikach 4.10.1972. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył definitor o. Joachim Mazurek, a homilię wygłosił o. Stefan Hawlicki.

Został pochowany na cmentarzu w Panewnikach.

Żył 63 lata, w zakonie 42, w kapłaństwie 34.