Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

br. Jerzy Marian Węgrzyk

br. Jerzy Marian Węgrzyk
Urodzony:
1957-04-20
Data śmierci:
1977-02-27
Miejsce urodzenia:

Rybnik

Nowicjat:
1976-09-05
Pierwsza profesja:
1977-01-02
Zmarł w Poznaniu, żył 19 lat, pochowany w Rybniku.

Br. Jerzy Marian Węgrzyk urodził się 20.04.1957 r.  w Rybniku z rodziców Gerarda i Elżbiety zd. Dyrszka. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do naszego zakonu w charakterze kleryka. Nowicjat rozpoczął 5.09.1976 r.w Osiecznej. Pod koniec roku poważnie zachorował. Dnia 2.01.1977 r.złożył profesję zakonną w szpitalu św. Józefa w Lesznie na ręce o. Błażeja Sekuli, magistra nowicjatu. Następnie został przewieziony do szpitala w Poznaniu, gdzie zmarł 27.02.1977 r.  Pogrzeb odbył się w Rybniku. Został pochowany na cmentarzu w Rybniku.

Br. Jerzy żył 19 lat, w zakonie 5 miesięcy.