I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Robert Jan Kukla

o. Robert Jan Kukla
Urodzony:
1928-05-11
Data śmierci:
1977-08-26
Miejsce urodzenia:

Kryry

Nowicjat:
1953-09-09
Pierwsza profesja:
1954-09-11
Profesja wieczysta:
1957-12-16
Prezbiterat:
1961-04-25
Zmarł w Żorach, żył 49 lat, w zakonie 23 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Robert Jan Kukla urodził się 11.05.1928 roku w Kryrach, gmina Suszec, z rodziców Wilhelma i Marii zd. Janduda. Do zakonu wstąpił w 1953 r.Nowicjat rozpoczął w Kobylinie. Habit przyjął z rąk prowincjała o. Tytusa Semkło. Profesję czasową złożył 11.09.1954 r.  w Miejskiej Górce również na ręce prowincjała o. Tytusa Semkło. Po nowicjacie przebywał jeden rok w Rybniku, gdzie uzupełniał szkołę średnią. Studia filozoficzne odbył w Opolu w latach 1955-1957, a teologiczne w Panewnikach w latach 1957-1962. Profesję wieczystą złożył 16.12.1957 roku w Panewnikach na ręce prowincjała o. Teofila Zawiei. Święcenia prezbiteratu przyjął 25.04.1961 r.w Panewnikach z rąk biskupa Herberta Bednorza. Po ukończeniu kursu pastoralnego w 1962 r.został skierowany do Miejskiej Górki, gdzie przebywał do 1968 r.(od 1966 był wikarym domu). W latach 1968-1974 przebywał w Wejherowie w charakterze rekolekcjonisty (od 1973 r.pełnił funkcję wikarego domu). W latach 1974-1977 pełnił urząd gwardiana w Kobylinie. Na kongresie kapitulnym w 1977 r.został wybrany wikarym domu w Wejherowie. Zachorował jednak poważnie, dostał się do szpitala miejskiego w Żorach, gdzie zmarł 26.08.1977 r.Pogrzeb odbył się 29.08.1977 r.w Panewnikach. W pogrzebie wzięło udział 43 współbraci i księży diecezjalnych. Kondukt pogrzebowy z kaplicy Szymona poprowadził gwardian o. Tytus Semkło. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył minister prowincjalny o. Damian Szojda, a homilię żałobną wygłosił o. Jozafat Nowak. Na cmentarz kondukt poprowadził o. Juliusz Rydlewski. O. Robert został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 49 lat, w zakonie 23, w kapłaństwie 16.