I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.

o. Chryzostom Jan Kurek

o. Chryzostom Jan Kurek
Urodzony:
1910-01-05
Data śmierci:
1979-04-10
Miejsce urodzenia:

Dąbrówka Mała

Nowicjat:
1926-07-29
Pierwsza profesja:
1927-07-30
Profesja wieczysta:
1931-02-17
Prezbiterat:
1933-05-07
Zmarł w Panewnikach, żył 69 lat, w zakonie 52 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Chryzostom Jan Kurek urodził się 5.01.1910 r.w Katowicach - Dąbrówce Małej z rodziców Konrada i Klary zd. Bentkowskiej. Do zakonu wstąpił w 1926 r.Nowicjat rozpoczął 29.07.1926 w Wieluniu. Habit przyjął z rąk o. Kolumbana Soboty, ówczesnego komisarza prowincjalnego. Profesję czasową złożył 30.07.1927 r.w Wieluniu na ręce o. Michała Porady, magistra nowicjuszy. Studia filozoficzne odbył w Miejskiej Górce i w Osiecznej (1927-1929), a studia teologiczne we Wronkach (1929-1933). Profesję wieczystą złożył 17.02.1931 r.  w Osiecznej na ręce o. Augustyna Gabora. Święcenia prezbiterata przyjął 7.05.1933 r.w Poznaniu z rąk biskupa Walentego Dymka. Po święceniach w latach 1933-1934 studiował na Uniwersytecie Poznańskim i zamieszkał u sióstr serafitek. W 1936 r.uzyskał dyplom magistra filozofii z zakresu historii na podstawie pracy pt. "Fundacja i uposażenie opactwa cystersów w Rudzie w wiekach średnich" napisanej pod kierunkiem prof. Tymienieckiego. W latach 1934-1939 był rektorem i profesorem Niższego Seminarium Duchownego w Kobylinie. Po wybuchu wojny przebywał krótko w Rybniku (1939) i w Chorzowie (1940). Następnie wyjechał do Krakowa, gdzie zatrzymał się w klasztorze Prowincji M.B. Anielskiej, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana Sióstr Córek Miłości Bożej i profesora kleryków. W latach 1944-1945 był na pracy przymusowej w Opawie. Po zakończeniu wojny wrócił do prowincji i został przełożonym w Jarocinie (1945). W latach 1945-1950 był gwardianem, rektorem i profesorem Niższego Semrnarium Duchownego w Nysie. Był jednocześnie kapelanem wojskowym. Po przejęciu Niższego Sermnarium w Nysie przez Prowincję św. Jadwigi (1950) został gwardianem w Osiecznej. W 1951 r.powierzono mu urząd prefekta studiów i profesora historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Panewnikach. Został jednocześnie przeniesiony do Rybnika (1951-1956). W 1956 r.roku został definitorem prowincjalnym i archiwistą oraz przeniesiony został do Panewnik. W 1957 r.towarzyszył ministrowi prowincjalnemu o. Teofilowi Zawiei do Włoch na kapitułę generalną. Tam został wybrany definitorem generalnym (1957-1963). Dnia 5.01.1960 r.uzyskał dyplom profesora generalnego. W 1960 r.otrzymał nominację na wizytatora generalnego Prowincji Matki Bożej Anielskiej. Ze względu jednak na trudności przyjazdu z Rzymu, funkcji tej nie mógł wykonać. Po skończonej kadencji w 1963 r.wrócił do Panewnik, gdzie pełnił funkcję profesora historii zakonu. W latach 1971-1975 był kapelanem sióstr służebniczek w Katowicach-Piotrowicach. W 1975 r.wrócił do Panewnik, gdzie przebywał do swojej śmierci. Zmarł 10.04.1979 r.w Panewnikach. Pogrzeb odbył się w Panewnikach 13.04.1979 r.(Wielki Piątek). Msza św. pogrzebowa została odprawiona w czwartek 19.04.1979 r.Mowę żałobną przy pogrzebie wygłosił prowincjał o. Damian Szojda, a w czasie Mszy św. pogrzebowej homilię wygłosił o. Hubert Danecki. W pogrzebie wzięło udział wielu współbraci z naszej prowincji i z Prowincji św. Jadwigi z ministrem prowincjalnym o. Fidelisem Kosą na czele, liczna grupa księży diecezjalnych i sióstr zakonnych. O. Chryzostom został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 69 lat, w zakonie 52, w kapłaństwie 45.