Nie miejmy więc innych tęsknot, innych pragnień, innych przyjemności i radości oprócz Stwórcy i Odkupiciela, i Zbawiciela naszego, jedynego prawdziwego Boga.

o. Wiktor Teodor Pietrzyk

o. Wiktor Teodor Pietrzyk
Urodzony:
1929-02-01
Data śmierci:
1979-08-06
Miejsce urodzenia:

Żędowice

Nowicjat:
1974-09-22
Pierwsza profesja:
1975-09-07
Profesja wieczysta:
1978-10-08
Prezbiterat:
1955-06-19
Zmarł w we Wieluniu, żył 50 lat, w zakonie 4 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Wiktor Teodor Pietrzyk urodził się 1.02.1929 r.  w Żędowicach, gmina Jemielnica, woj. opolskie, z rodziców Teodora i Anny zd. Deja. Uczęszczał do gimnazjum w Zawadzkiem i Tarnowskich Górach. W 1949 r.ukończył Liceum Ogólnokształcące w Zawadzkiem i podjął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Po roku przerwał studia i w 1950 r.wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Opolskiej w Nysie. Dnia 19.06.1955 r.  przyjął święcenia prezbiteratu w Nysie. Po święceniach pracował jako wikariusz parafialny w Krapkowicach (1955-1957), a następnie w parafii Jasiona (1957-1961). W 1961 r.został proboszczem - najpierw w Krośnicy (1961-1966), następnie w Wysokiej koło Głubczyc (1966-1971), a od 1961 r.był proboszczem w Reńskiej Wsi koło Koźla. W 1974 r.otrzymał od biskupa Franciszka Jopa, ordynariusza opolskiego zezwolenie na wstąpienie do naszego zakonu. Nowicjat rozpoczął 22.09.1974 r.  w Opolu. Habit przyjął z rąk ministra prowincjalnego o. Damiana Szojdy. Profesję czasową złożył 7.09.1975 r.  w Kobylinie na ręce prowincjała o. Damiana Szojdy. Po skończonym nowicjacie przebywał w Osiecznej w charakterze rekolekcjonisty i stacjonariusza. W 1977 r.  został przeniesiony do Wielunia. Tam złożył profesję wieczystą 8.10.1978 r.  również na ręce prowincjała o. Damiana Szojdy. Zmarł w Wieluniu w Szpitalu Miejskim 6.08.1979 r.  Pogrzeb odbył się 9.08.1979 r.  w Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył minister prowincjalny o. Damian Szojda, a homilię wygłosił o. Justyn Widuch, proboszcz panewnicki. O. Wiktor został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 50 lat, w kapłaństwie 24, w zakonie 4.