Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Andrzej Sylwester Napierała

o. Andrzej Sylwester Napierała
Urodzony:
1913-12-05
Data śmierci:
1979-08-12
Miejsce urodzenia:

Słabomierz k. Żnina

Zmarł w Bydgoszczy, żył 65 lat, w zakonie 44 lata, pochowany w Pakości Kal..

O. Andrzej Sylwester Napierała urodził się 5.12.1913 r.  w Słabomierzu, w gminie Gorzyce koło Żnina, w woj. bydgoskim, z rodziców Melchiora i Leokadii zd. Gluba. Od 31.08.1933 r.do 21.12.1934 r.był alumnem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kobylinie. Dnia 13.02.1935 r.  rozpoczął nowicjat w Wieluniu. Profesję czasową złożył 15.02.1936 r.w Wieluniu. Studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1936-1938). Profesję wieczystą złożył 15.02.1939 r.  we Wronkach. Studia teologiczne odbył we Wronkach (1938-1939), a następnie ze względu na wybuch wojny udał się do Krakowa i studiował w Wieliczce w Prowincji Matki Boskiej Anielskiej (1939-1941) r.Święcenia prezbiteratu przyjął w Kalwarii Zebrzydowskiej 17.11.1940 r.  z rąk ks. biskupa Rosponda. Jako kapłan pracował w Wieliczce i w Krakowie. Po wojnie był najpierw aclministratorem parafii w Kuźnicy, a od 4.01.1947 r.  administratorem parafii w Helu. W 1950 r.został wikariuszem parafialnym w Panewnikach, a w 1953 r.  gwardianem klasztoru w Osiecznej. W latach 1956-1959 pełnił funkcję przełożonego (prezesa) klasztoru w Pakości na kalwarii. W 1959 r.powierzono mu urząd wikarego domu zakonnego w Panewnikach, lecz w grudniu tegoż roku został skierowany do Szamotuł w charakterze wikariusza parafialnego z zamiarem objęcia tamtejszego klasztoru. Klasztoru nie udało się jednak odzyskać. W latach 1962-1965 był gwardianem w Wejherowie. Na kapitule prowincjalnej w 1965 r.został wybrany przełożonym (prezesem) w Bytomiu, lecz 27 września tegoż roku został przeniesiony do Wronek w charakterze przełożonego na miejsce o. Norberta Chudoby, który niespodziewanie zmarł w Austrii w drodze powrotnej z Ziemi Świętej. W latach 1968-1971 pełnił funkcję wikarego klasztoru w Kobylinie, w latach 1971-1974 wikarego klasztoru w Poznaniu, a w latach 1974-1977 urząd gwardiana w Poznaniu. Od 1977 r.  do chwili śmierci był gwardianem klasztoru w Pakości. Zmarł 12.08.1979 r.  w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy. Dnia 15.08.1979 r.  odbyło się wprowadzenie zwłok do kościoła klasztornego w Pakości, któremu przewodniczył ksiądz biskup Jan Czerniak, sufragan gnieźnieński. Pogrzeb odbył się następnego dnia, 16.08.1979 r.  w Pakości. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył rodzony brat zmarłego, ks. Napierała. Homilię wygłosił minister prowincjalny o. Damian Szojda. O. Andrzej został pochowany na cmentarzu klasztornym w Pakości. Żył 65 lat, w zakonie 44, w kapłaństwie 38.