Bracia niech niczego nie nabywają na własność (...) I jako pielgrzymi i obcy na tym świecie, służac Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę, i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie.

o. Franciszek Kurt Potocki

o. Franciszek Kurt Potocki
Urodzony:
1906-01-22
Data śmierci:
1979-11-22
Miejsce urodzenia:

Chorzów Batory

Zmarł w Panewnikach, żył 73 lata, w zakonie 56 lat, pochowany w Panewnikach.

O. Franciszek Kurt Potocki urodził się 22.11.1906 r.  w Chorzowie-Batorym z rodziców Hermanna i Anny zd. Lindner. W latach 1919-1922 był alumnem Niższego Seminarium Duchownego w Nysie. Nowicjat rozpoczął 29.11.1922 r.  w Wieluniu, przyjmując habit z rąk o. Wilhelma Rogosza, gwardiana wieluńskiego. Profesję czasową złożył 1.12.1923 r.  w Wieluniu na ręce o. Alfonsa Rogosza. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w latach 1923-1929 w Metzu (Francja). Profesję wieczystą złożył w Metzu 11.03.1927 r.  na ręce o. Bonawentury Trimole. Święcenia prezbiteratu przyjął 20.01.1929 r.  w Panewnikach z rąk biskupa Arkadiusza Lisieckiego. Po święceniach przebywał w Osiecznej, a następnie w charakterze gwardiana w Choczu. Od 1940 r.  przebywał w Panewnikach, gdzie od 1943 r.  był wikariuszem parafialnym. Po wojnie został skierowany do Prowincji św. Jadwigi celem pomocy w utrzymaniu klasztorów. Do 1.12.1955 r.  był gwardianem i proboszczem w Głubczycach. Wrócił do prowincji macierzystej i został skierowany do Wschowy, a w 1956 r.  do Jarocina. W 1959 r.został mu powierzony urząd gwardiana w Jarocinie, a w 1961 r.również proboszczem parafii przyklasztornej. W 1962 r.został przeniesiony do Kobylina, a wkrótce potem do Chorzowa. Przez ostatnie 12 lat pełnił funkcję kapelana sióstr służebniczek w Miasteczku Śląskim. Zmarł 22.11.1979 r.  w klasztorze panewnickim. Pogrzeb odbył się w Panewnikach 26.11.1979 r.Wzięło w nim udział wielu współbraci z naszej prowincji, z Prowincji św. Jadwigi z o.Patrykiem Krotowiczem - wikariuszem prowincjalnym na czele oraz księży diecezjalnych. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył minister prowincjalny o. Damian Szojda. Homilię wygłosił o. Innocenty Glensk. O. Franciszek został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 73 lata, w zakonie 57, w kapłaństwie 50.