Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości.

o. Klemens Stanisław Dwornik

o. Klemens Stanisław Dwornik
Urodzony:
1915-11-19
Data śmierci:
1979-12-12
Miejsce urodzenia:

Piekary Śląskie-Szarlej

Zmarł w Katowicach, żył 64 lata, w zakonie 43 lata, pochowany w Panewnikach.

O. Klemens Stanisław Dwornik urodził się 19.11.1915 r. w Piekarach Śląskich-Szarleju z rodziców Jana i Pauliny zd.Kocyba. W latach 1933-1936 był uczniem Niższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Kobylinie. Nowicjat rozpoczął 11.07.1936 r. w Wieluniu. Tam też złożył profesję czasową 17.07.1937 r. Studia filozoficzne odbył w Osiecznej (1937-1939). Pod koniec sierpnia 1939 r. został skierowany na studia teologiczne do Wronek, lecz we wrześniu tego roku, na skutek wybuchu wojny uciekł z innymi klerykami przed frontem do Koła. Dotarł tylko do Poznania i 18 września wrócił do Wronek. Od 4 października rozpoczęto studia teologiczne. Niemcy zmuszali jednak kleryków do pracy na polu więziennym. Ponieważ w takiej sytuacji studia były niemożliwe pojechał wraz z innym klerykami do Katowic-Panewnik. O. Kolumban Sobota, zarządzający prowincją skierował go do Wrocławia-Karłowic na studia; tam też złożył profesję wieczystą 24.07.1942 r. na ręce o. Dominika Koschyka. Święcenia prezbiteratu przyjął 19.12.1942 r. we Wrocławiu z rąk kardynała Adolfa Bertrama. W kwietniu 1944 r.został aresztowany w Lipowcu bezpośrednio po Mszy św. Przebywał w więzieniu w Cieszynie i Wrocławiu. Następnie został deportowany do obozu koncentracyjnego w Groß Rosen (do 8.02.1945) i Nordhausen. Pod koniec kwietnia 1945 r. został wyzwolony przez wojska amerykańskie. Po wyzwoleniu oddawał się pracy duszpasterskiej na różnych placówkach na terenie Niemiec. We wrześniu 1946 r.wrócił do prowincji. Został skierowany do Kuźnicy na półwyspie helskim, ale w grudniu 1946 r. został prefektem i profesorem Niższego Seminarium Duchownego w Nysie. Był jednocześnie proboszczem dwóch parafii pod Nysą: Radzikowice i Nowaki. We wrześniu 1949 r. został przeniesiony do Opola. W latach 1950-1951 przebywał w Poznaniu, a w latach 1951-1956 pracował jako wikariusz parafialny i profesor Niższego Seminarium Duchownego w Rybniku. W latach 1956-1959 pełnił funkcję gwardiana we Wronkach. W 1959 r. został przeniesiony do Wejherowa, w 1961 r. do Wschowy, a w 1962 r. z powrotem do Wejherowa. W latach 1965-1968 był przełożonym w Chorzowie-Klimzowcu. W 1968 r. został skierowany do Kobylina, a w 1969 r. do Opola. Od 1973 r. do chwili śmierci należał do wspólnoty klasztoru w Panewnikach. Zmarł 12 grudnia 1979 r. w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie. Pogrzeb dobył się 15.12.1979 r. w Panewnikach. Koncelebrowanej Mszy św. pogrzebowej przewodniczył minister prowincjalny Damian Szojda OFM. Homilię wygłosił wikariusz prowincjalny Bazyli Machalica OFM. O. Klemens został pochowany na cmentarzu zakonnym w Panewnikach. Żył 64 lata, w zakonie 43, w kapłaństwie 57.